Plantatorzy tytoniu w MRiRW

W dniu 18 lutego 2015 r. w ministerstwie rolnictwa doszło do spotkania plantatorów tytoniu z ministrem Markiem Sawickim.

Plantatorzy tytoniu w MRiRW

Plantatorzy tytoniu w MRiRW

Rolnicy przedstawili problemy z jakimi boryka się teraz branża. Wśród nich wymienili między innymi pozbawienie tytoniu wsparcia ze strony Wspólnej Polityki Rolnej, a także kłopoty jakie mają plantatorzy z zawarciem umów kontraktacyjnych z zakładami przetwórczymi.

- Z trwogą patrzymy w przyszłość. Nie ma w tym roku dopłat do produkcji, a przemysł niechętnie wychodzi z kontraktacjami. To wszystko może wpłynąć na opłacalność produkcji w 2015 roku – powiedział Przemysław Noworyta z Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu.

Minister Marek Sawicki wyraził pogląd, że sprawę powrotu do finansowania produkcji tytoniu przez Wspólną Politykę Rolną można postawić na unijnym forum dopiero podczas jej przeglądu w 2016 r. Minister przypomniał, że producenci tytoniu będą w tym roku dofinansowania kwotą 36 mln euro z budżetu krajowego i nie ma możliwości zwiększenia tego wsparcia. Jednocześnie resort rolnictwa zobowiązał się poprowadzenia negocjacji, których celem będzie rozwiązania problemu kontraktacji między rolnikami a zakładami przetwórczymi. Kolejne spotkanie na ten temat zostanie zorganizowane na początku marca.Tagi:
źródło: