Polska na 30. Sesji Konferencji Regionalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO

W dniach 4-6 maja w Antalyi odbyła się 30. Sesji Konferencji Regionalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Polski resort rolnictwa reprezentował podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Polska na 30. Sesji Konferencji Regionalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO

W ramach ministerialnego okrągłego stołu Ryszard Zarudzki przedstawił polską perspektywę dotyczącą tematu debaty ogólnej: ”Cele Zrównoważonego Rozwoju i ich konsekwencje dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w regionie Europy i Azji Środkowej”. Innymi istotnymi punktami agendy 30. Sesji Konferencji Regionalnej FAO były: priorytety działań FAO w Europie i Azji Środkowej, rezultaty realizacji Programu Prac i Budżetu (PPiB) 2014-2015, a także aktualizacja wdrożenia PPiB 2016-2017 oraz inicjatyw regionalnych. Polska i inne kraje UE z zadowoleniem przyjęły informację o spójności strategicznych ram FAO z niedawno przyjętymi Celami Zrównoważonego Rozwoju, a także o wsparciu FAO na rzecz inicjatyw regionalnych w Europie oraz Azji Środkowej.

Wiceminister Zarudzki spotkał się z dyrektorem generalnym FAO Jose Graziano da Silvą. Strony podkreśliły znaczenie Polski jako członka założyciela w strukturach ONZ. Ryszard Zarudzki zaznaczył w szczególności polskie doświadczenia i możliwości wykorzystania ich w projektach FAO. Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy deklarację ze strony dyrektora generalnego FAO o potrzebie rozwoju wzajemnej współpracy oraz wykorzystania wiedzy i doświadczenia polskich ekspertów.


Sesja FAO, gromadząc najwyższych przedstawicieli ministerstw rolnictwa z całego świata, była też okazją do dwustronnych spotkań. Ryszard Zarudzki spotkał się z wiceministrem rolnictwa Republiki Kazachstanu. Rozmowy ze stroną kazachstańską dotyczyły m.in. dostępu polskich produktów do rynku kazachstańskiego w kontekście 7. Posiedzenia Polsko-Kazachstańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej z kwietnia br. Ponadto podczas spotkania strona kazachstańska wyraziła duże zainteresowanie udziałem polskich ekspertów w roli trenerów w programie szkoleniowym, który został zorganizowany przez Rząd Republiki Kazachstanu, a jego realizacja rozpocznie się w maju br. Podkreślono znaczenie Polski jako partnera strategicznego dla Republiki Kazachstanu.

Kolejnym rozmówcą był  podsekretarz stanu w ministerstwie żywności, rolnictwa i hodowli Republiki Turcji. Rozmowa dotyczyła w szczególności eliminacji barier weterynaryjnych i fitosanitarnych w dostępie polskich artykułów spożywczych do rynku tureckiego. Podjęto konkretne uzgodnienia, które mają na celu ograniczenie istniejących problemów. W najbliższym czasie możliwe są wzajemne robocze wizyty odpowiednich służb na poziomie eksperckim w celu dopracowania rozwiązań dla kwestii podjętych podczas spotkania, wypracowania rozwiązań w wymianie handlowej.

Regionalna Konferencja FAO dla Europy skupia wszystkich członków FAO z regionu Europy i Azji Środkowej (48 krajów i UE), przedstawicieli innych organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych. Gospodarzem 30. Sesji Regionalnej Konferencji FAO dla Europy było Ministerstwo ds. Żywności, Rolnictwa i Hodowli Republiki Turcji.Tagi:
źródło: