Polsko-włoskie rozmowy o przyszłości WPR

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, przebywający we Włoszech z oficjalną wizytą szefa Rządu RP, odbył godzinne spotkanie z ministrem M. Catania.

Polsko-włoskie rozmowy o przyszłości WPR

Przedmiotem ożywionej dyskusji było finansowanie przyszłej polityki rolnej i obszarów wiejskich. Rozmówcy podkreślili znaczenie utrzymania budżetu WPR na wystarczającym poziomie. Włoski minister przywiązuje dużą wagę do utrzymania odpowiedniego finansowania płatności bezpośrednich z uwzględnieniem transferów finansowych do państw członkowskich. Włochy nie popierają modelu płatności bezpośrednich, w którym stosuje się jednakowe wsparcie na hektar użytków rolnych. Chcą aby poziom płatności odzwierciedlał takie parametry, jak: poziom produkcji rolniczej, koszty produkcji oraz koszty utrzymania w danym kraju.
 

Minister Marek Sawicki podkreślił potrzebę ukierunkowania wsparcia na rozwój rolnictwa, poprawę jego konkurencyjności na arenie światowej oraz lepsze finansowanie nowych wyzwań.
 

Ministrowie zgodzili się, że lepiej na przyszłe wyzwania rolnictwa UE odpowiada finansowanie działań w ramach drugiego filaru WPR. Kryteria podziału środków na II Filar WPR będą przedmiotem dalszej dyskusji w Radzie UE.
 

Wyniki ustaleń dwustronnych ministrów rolnictwa zostały przedstawione na spotkaniu podsumowującym wizytę, w obecności premierów Polski i Włoch.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!