Pomoc żywnościowa

Minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył w briefingu zorganizowanym przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską. Podsumowano Podprogram 2016, który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Pomoc żywnościowa była dostępna w 2247 gminach w Polsce, czyli w 90 proc. gmin. Na realizację Podprogramu w 2016 r. przeznaczono 327 002 005 zł, z czego 297 274 550 zł na zakup żywności.

Pomoc żywnościowa
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest instytucją zarządzającą, a  instytucją pośredniczącą i zarazem beneficjentem jest nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja Rynku Rolnego.
 
– Agencja Rynku Rolnego odpowiedzialna jest za przygotowanie i przeprowadzanie przetargów na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich. Odpowiada także za nadzór nad dostawami żywności przez wykonawców oraz nad dystrybucją żywności i działaniami na rzecz włączenia społecznego realizowanymi przez organizacje partnerskie – powiedział minister Krzysztof Jurgiel i dodał, że realizacja tego Podprogramu Pomocy Żywnościowej jest przykładem  dobrego współdziałania resortów.
 
– Współpraca układa się bardzo dobrze, zarówno między resortami, jak również z Agencją Rynku Rolnego – zwróciła uwagę minister Elżbieta Rafalska.
 
Z roku na rok obserwuje się systematyczny rozwój programu. Zwiększa się jego zakres, a asortyment produktów jest rozszerzany i wzbogacany, następuje też wzrost jakości produktów. W 2014 r. w ramach Podprogramu zakupiono 5 różnych produktów o wartości około 37 mln zł,  w 2015r. - 16 różnych produktów o wartości około 265 mln zł, w 2016 r. – 16 różnych produktów o wartości około 297 mln zł. W tym roku trwają zakupy 19 produktów za około 320 mln zł.
 
Od Podprogramu 2016 wprowadzono bardziej różnorodne i urozmaicone produkty m.in. szynkę drobiową, szynkę wieprzową mieloną, pasztet wieprzowy oraz filet z makreli w oleju, a także nowe produkty owocowo-warzywne takie jak fasola biała czy powidła śliwkowe. Produkty te cieszyły się dużym powodzeniem wśród osób potrzebujących, a dodatkowo było to duże wsparcie dla producentów rolnych i przetwórców, gdyż w ramach Podprogramu zakupiono dużą ilość dobrej jakości produktów. Łączna ilość zakupionej żywności wyniosła około 65 tys. ton. ARR wypłaciła organizacjom partnerskim około 29 mln zł. Organizacje partnerskie rozdystrybuowały żywność wśród około 1,3 mln osób, a liczba osób objęta działaniami towarzyszącymi obejmowała ponad 150 tys. Od 2016 r. nastąpił znaczący wzrost jakości produktów (m.in. dodano składniki naturalne, zwiększono zawartość mięsa), uatrakcyjniono opakowania (są  wielokolorowe i zbliżone do opakowań na rynku).
 
W Podprogramie 2017 ARR kończy wyłanianie wykonawców w przetargu o wartości około 320 mln zł na dostawę do ponad 100 magazynów organizacji partnerskich. Ilość zakupionych produktów wyniesie ponad 67 tys. ton żywności. Zestaw produktów wzrósł do 19. Wprowadzono nowe produkty, w tym bezglutenowe. Obecnie w zestawie znajdują się: makaron jajeczny, makaron bezglutenowy kukurydziany, kasza gryczana, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, buraczki wiórki, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy. Produkty te zgodne są z nową piramidą żywienia.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: