Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw ASF

W MRiRW odbyło się 10 posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF).Omówiono aktualną sytuację epizootyczną dotyczącą występowania ASF w kraju i państwach ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie, Białorusi i w Czechach.

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw ASF
Do tej pory w Estonii odnotowano 26 ognisk ASF, w tym 2 w tym roku oraz 2278 przypadków ASF u dzików, w tym 426 w tym roku. Na Łotwie odpowiednio 49 ognisk, w tym 4 w br. i 2333 przypadki, w tym 567 w br. Na Litwie 57 ognisk, w tym 19 w br. i 946 przypadków u dzików, w tym 487 w br. Ukraina przekazała informację o 81 ogniskach, w tym 7 w tym roku oraz 120 przypadków u dzików, w tym 9 w br. ASF pojawił się również w Rumunii, gdzie zidentyfikowano 2 ogniska ASF. Natomiast w Czechach wystąpiło 90 przypadków ASF u dzików.
W opinii Państwowego Instytutu Weterynarii-PIB potwierdzenie wystąpienia przypadków ASF u dzików na terenie Republiki Czeskiej jest wysoce niekojące i potwierdza możliwość istotnego „skoku” wirusa do nowego, znacznie oddalonego, rejonu Europy. Niepokojąca jest również sytuacja na Ukrainie, ponieważ nie jest tam prowadzony ani odstrzał redukcyjny, ani sanitarny dzików. Nie ma również identyfikacji i skutecznej utylizacji padłych dzików. Sporadycznie odnajdywane w środowisku sztuki są zakopywane bez użycia środków dezynfekcyjnych. Naukowcy z PIW-PIB uważają, że jeśli nie zostaną podjęte w tym kraju działania w zakresie zwalczania ASF, ze względu na migracje dzików nie będzie możliwości wyeliminowania tej choroby w Polsce.
Podczas spotkania zostały przedstawione działania legislacyjne podjęte w związku z ASF. Najważniejszy w tym zakresie akt prawny, to podpisana 2 bm. przez prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa oczekuje na publikację, która najpóźniej nastąpi 22 bm. i wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia. Wprowadzane ustawą zmiany dotyczą w szczególności usprawnienia wykonywania odstrzału sanitarnego dzików na obszarach zagrożonych ASF, możliwości wydania w sytuacjach wyjątkowych przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt, przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę zakazu utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych. Precyzują także obowiązki dotyczące wykładania mat dezynfekcyjnych, które będą musiały być utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.
Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że 2710  gospodarstw, w których utrzymywane jest ok. 35,2 tys. świń nie będzie w stanie spełnić wymagań bioasekuracji, zawartych w trzeciej edycji Programu biosaekruacji, która weszła w życie 15 lipca br. Posiadacze tych świń złożyli do powiatowego lekarza weterynarii stosowne oświadczenia. Świnie muszą zostać poddane ubojowi lub zabiciu po przeprowadzeniu kontroli powiatowego lekarza weterynarii, a ich właściciele będą mogli skorzystać z programu rekompensat z tytułu zaprzestania dalszej produkcji. Najwięcej oświadczeń złożono w woj. lubelskim – 1351 na liczbę 17 701 świń. W woj. mazowieckim – 447 oświadczeń na 6 663 świń i w województwie podlaskim – 912 oświadczeń na 10 827 świń.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!