Posiedzenie Rady ds. Współpracy i Rozwoju Kazachstańsko-Polskiej

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk wziął udział w IV Posiedzeniu Rady ds. Współpracy i Rozwoju Kazachstańsko-Polskiej Platformy Partnerstwa, które odbyło się z inicjatywy ambasady.

Posiedzenie Rady ds. Współpracy i Rozwoju Kazachstańsko-Polskiej
Przed posiedzeniem odbyło się spotkanie wiceministra Tadeusza Nalewajka z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Kazachstanu Erikiem Utembajewem.

Podsekretarz stanu podkreślił, że Polska przywiązuje szczególną wagę do kontaktów dwustronnych z Kazachstanem w dziedzinie rolnictwa i jest zainteresowana zwiększeniem wzajemnej wymiany handlowej towarami rolnymi. W tej kwestii ważne jest między innymi jak najszybsze dopuszczenie wwozu do Republiki Kazachstanu oraz tranzytu przez jej terytorium polskiego bydła, a także pozytywna decyzja Kazachstanu w sprawie wznowienia importu z Polski świń, mięsa wieprzowego i produktów mięsa wieprzowego. Wiceminister wyraził również nadzieję na przyspieszenie przez stronę kazachską prac nad podpisaniem z Polską Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii.

Ambasador Utembajew zapewnił, że obecnie trwają w Kazachstanie wewnętrzne konsultacje mające na celu pozytywne rozwiązanie ww. spraw. Podkreślił, że jego kraj jest bardzo zainteresowany polskim doświadczeniem w obszarze rolnictwa i dlatego też planowane są działania mające na celu utworzenie na terytorium Kazachstanu klastrów rolno-żywnościowych z udziałem polskich przedsiębiorstw. E. Utembajew widzi potrzebę tworzenia przedsiębiorstw typu joint venture z udziałem polskiego kapitału i technologii, w tym m.in. w produkcji rolno-spożywczej. Przekazał też zaproszenie do złożenia wizyty w Republice Kazachstanu.

Podczas IV posiedzenia Rady ds. Współpracy i Rozwoju Kazachstańsko-Polskiej Platformy Partnerstwa omówione zostały perspektywy współpracy gospodarczej między Kazachstanem a Polską, w tym wzajemnych inwestycji kapitałowych, handlu i współpracy regionalnej oraz innowacji i nowych technologii, m.in. w obszarze rolnictwa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele nauki, biznesu i polityki. Wiceminister T. Nalewajk przedstawił aktualny stan relacji dwustronnych z Kazachstanem w obszarze rolnictwa. Zauważył, że dzięki aktywnej i rozwijającej się dwustronnej współpracy, Kazachstan może stać się dla polskich towarów, w tym także rolno-spożywczych, pomostem na rynki krajów Unii Celnej, ale również do innych państw regionu. Podobną rolę, zdaniem podsekretarza stanu, może pełnić Polska dla kazachskich towarów, w odniesieniu do dostępu do rynków krajów UE. Wiceminister podkreślił, że polska żywność jest zdrowa, bezpieczna i charakteryzuje się wysoką jakością, docenianą przez konsumentów, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w innych krajach. Zaznaczył również, że resort rolnictwa jest gotowy i chętny do przekazywania doświadczeń i wiedzy eksperckiej w obszarze rolnictwa. Wyraził nadzieję, że odbywające się regularnie posiedzenia Rady, będą miały istotne znaczenie w identyfikowaniu nowych obszarów współpracy, co pozwoli w przyszłości na zintensyfikowanie wzajemnie korzystnych kontaktów biznesowych.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!