Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli

Minister Marek Sawicki uczestniczył 29 listopada br. w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli.

 

Ze względu na ważne sprawy związane z ustalaniem kwot połowowych na 2011r. w posiedzeniu uczestniczył również sekretarz stanu Kazimierz Plocke.

 

W czasie spotkania komisarz ds. rolnych Dacian Ciolos zaprezentował Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości WPR do 2020 r. pt. „Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”.

 

Ministrowie rolnictwa wyrazili ogólne, wstępne opinie dotyczące przygotowanego i opublikowanego w dniu 18 listopada komunikatu dotyczącego wspólnej polityki rolnej po 2013r. Poszerzona debata na ten temat zaplanowana jest na grudniowe posiedzenie Rady Ministrów UE.

 

Ministrowe stwierdzili, że Komunikat jest dobrą podstawą do dalszej pogłębionej pracy i dyskusji na temat przyszłej WPR. Wskazali potrzebę silnej WPR w odpowiedzi na nowe wyzwania rolnictwa .

 

Polska podkreśliła konieczność ustalenia nowych, obiektywnych kryteriów ustalania kopert w ramach płatności bezpośrednich oraz prowadzenia reformy WPR w kierunku wzmocnienia wsparcia modernizacji i restrukturyzacji gospodarstw rolnych poprzez działania drugiego filara.

 

W przeddzień posiedzenia Rady Ministrów, z inicjatywy i na zaproszenie ministra Marka Sawickiego odbyła się, w gronie ministrów nowych państw członkowskich, debata na temat reformy WPR i Komunikatu KE. Ministrowie zaprezentowali bardzo zbliżone poglądy na temat kształtu WPR po 2013r. Zwrócili uwagę na potrzeby ustalenia odpowiednio dużego budżetu na realizację zadań rolnictwa wpisanych do strategii UE 2020 oraz utrzymania zarówno I jak i II filaru WPR. Ministrowie poparli, podpisaną w Bratysławie, Deklarację Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii.

 

Podczas pobytu w Brukseli minister Marek Sawicki prowadził także rozmowy bilateralne. Spotkał się z ministrem rolnictwa Węgier Sandorem Fazekasem. Rozmowy dotyczyły priorytetów i organizacji prac w ramach zbliżającej się Prezydencji Węgierskiej (od stycznia 2011r.) oraz Prezydencji Polskiej (od lipca 2011r.). Podczas spotkania austriacki minister rolnictwa N. Berlakochvich wyraził duże zainteresowanie przedstawioną polską propozycją oraz podkreślił konieczność dogłębnego jej przedyskutowania. Zaznaczył, że w dużym stopniu spełnia ona wymagania jakie wobec WPR po roku 2013 mają rolnicy austriaccy.

 

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke rozmawiał w Parlamencie Europejskim z Przewodniczącą Komisji ds. Rybołówstwa Carmen Fraga Estevez. Spotkanie odbyło się w związku ze zbliżającą się Polską Prezydencją w Unii Europejskiej i dotyczyło współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Ministrów UE i Komisją Europejską zgodnie z Traktatem Lizbońskim.

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!