Projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej trzech programów pomocy na restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – przyjęty przez Radę Ministrów
Projekt ustawy przewiduje nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych.
 
Zadłużenie części gospodarstw rolnych, wynikające z powtarzających się szkód powstałych wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych czy kryzysów na rynkach rolnych, uniemożliwia wielu rolnikom dalsze prowadzenie produkcji rolnej.
 
Z informacji banków kredytujących rolnictwo wynika, że problem z obsługą kredytów ma prawie 2 tys. producentów rolnych.
 
Zaproponowane wsparcie zostanie skierowane do producentów rolnych prowadzących działalność rolniczą przez co najmniej trzy lata przed dniem utraty zdolności do obsługi zadłużenia.
Przewidziano cztery formy pomocy:
  • udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
  • udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
  • udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych;
  • przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Restrukturyzacji podlegać będą długi o charakterze pieniężnym, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej obejmujące kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia.
 
Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 
Jednocześnie minister rolnictwa i rozwoju wsi dokona notyfikacji w Komisji Europejskiej projektów trzech programów pomocy, tj.: pożyczek i preferencyjnych kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej oraz gwarancji spłaty tych kredytów.
 
Dopłaty do kredytu restrukturyzacyjnego oraz pożyczki Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać po notyfikacji tych form pomocy w Komisji Europejskiej.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!