Rada ministrów rolnictwa AGRIFISH podsumowała prace prezydencji rumuńskiej

Z udziałem ministra Jan Krzysztof Ardanowski i podsekretarz stanu Ryszarda Zarudzkiego obradowała Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE w Luksemburgu.

Rada ministrów rolnictwa AGRIFISH podsumowała prace prezydencji rumuńskiej
W części rolnej posiedzenia ministrowie omówili postęp prac w zakresie pakietu reform WPR po 2020 r. jaki miał miejsce podczas kończącej się prezydencji rumuńskiej.
 
Od lipca 2019 r. pracom w Radzie przewodniczyć będzie Finlandia.

Debata dotycząca prac nad reformą wspólnej polityki rolnej (WPR) wskazała na postęp w wyjaśnianiu przez Komisję Europejską nowego modelu wdrażania tej polityki w ramach Krajowego Planu Strategicznego.

Minister Ardanowski podkreślił znaczenie odpowiedniego budżetu na WPR, by można było realizować oczekiwania społeczeństwa co do rolnictwa, w tym ambicje środowisko-klimatyczne. Podkreślił, że potrzebne jest odpowiednie podejście do małych gospodarstw, które realizują wiele celów środowiskowych.
 
– WPR musi być zrozumiała dla rolników i przez nich akceptowana – powiedział Ardanowski.

– Musi być mniej skomplikowana by środki z budżetu trafiały do rolników a nie na rozbudowaną administrację – dodał polski minister.

Minister Ardanowski zwrócił również uwagę na zaawansowane negocjacje handlowe Komisji Europejskiej z grupą krajów Mercosur, w tym skierowany do przewodniczącego KE list 4 premierów (Polski, Francji, Belgii i Irlandii). Zaapelował też o nieprzyznawanie dalszych koncesji na towary wrażliwe: drób, cukier, wołowina i etanol. Zwrócił się ponadto do KE o oszacowanie skumulowanych efektów udzielonych dotychczas koncesji.
 
Ponadto wyraził stanowisko, że w kwestiach tak istotnych dla rolnictwa jak zakończenie negocjacji umowy o wolnym handlu decyzje powinny być podejmowane już przez nowo wybrane władze: Parlament Europejski i Komisję Europejską.
 
– Źle wynegocjowana umowa może zaszkodzić polskiemu i europejskiemu rolnictwu - podkreślił.

Na marginesie posiedzenia Rady AGRIFISH minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z sekretarzem stanu ministerstwa rolnictwa, żywności i spraw morskich Irlandii Andrew Doyle.

Przedmiotem spotkania były negocjacje handlowe z Mercosur oraz ich skutki dla rolnictwa europejskiego. Ministrowie zaprezentowali bardzo zbieżną ocenę dotyczącą efektów i zagrożeń dla rolnictwa w tym dla sektorów wrażliwych ( drób, wołowina, cukier i etanol). Podkreślili, że unijne rolnictwo spełnia wiele standardów środowiskowo-klimatycznych , których koszty ponoszą rolnicy a produkty z tych obszarów (m.in. Argentyna, Brazylia, ) wytwarzane są w innych standardach produkcji.

 
Ministrowie wymienili również stanowiska na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz postępu prac.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!