Rozmowy z przedstawicielami lekarzy weterynarii

Pod przewodnictwem podsekretarza stanu Tadeusza Nalewajka odbyło się spotkanie z Zespołem powołanym uchwałą 29/2010/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Udział w rozmowach wzięli także: prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Tadeusz Jakubowski oraz Jack Łukaszewicz, Andrzej Moskal i Tomasz Pięknik.

 

Tematem spotkania była podjęta przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną uchwała nr 28/2010/V w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.

 

Zespół Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przedstawił bardzo trudną sytuację płacowo-kadrową w Inspekcji Weterynaryjnej, jednocześnie prosząc o podjęcie pilnych działań zmierzających do jej poprawy. Ponadto zwrócił się z prośbą o przedstawienie sposobu obliczenia opłat zawartych w znowelizowanym rozporządzeniu o „opłatach”, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk poinformował, że kwestia zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej zasługuje na poparcie, niemniej jednak samo zwiększenie tych środków nie należy do kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister jednocześnie wyjaśnił, że w aktualnie uzgadnianym projekcie założeń do projektu ustawy Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii zostały zawarte zapisy informujące o konieczności zwiększenia wynagrodzeń w nowej inspekcji.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadeklarowało, że do końca stycznia 2011 r. przygotuje i prześle do uzgodnień społecznych projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie „opłat” i „wynagrodzeń”, w których zostaną zaproponowane rozwiązania polegające na urealnieniu o wskaźnik inflacji stawek za nadzór nad ubojem bydła, świń i drobiu, a także na podniesieniu opłat i wynagrodzeń z tytułu wykonywania nadzoru nad ubojem w godzinach od 18.00 do 6.00 oraz w soboty i dni urzędowo wolne od pracy.

 

W projekcie rozporządzenia w sprawie „wynagrodzeń” zaproponowana zostanie zmiana sposobu i wysokości wynagrodzenia dla lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii określone w poz. 7-9 załącznika polegające na odstąpieniu od systemu wynagradzania za każdą godzinę pracy na rzecz ustalenia stawek od zbadanej sztuki, przy czym gdy organizacja uboju świń uniemożliwia przeprowadzenie pełnego badania przed i poubojowego, przy przebadaniu co najmniej 10 sztuk w czasie 1 godziny nadal pozostanie stawka godzinowa.

 

Zespół KRLW wniósł ponadto o urealnienie stawek wynagrodzeń za obserwację zwierząt w kierunku wścieklizny, co zostało przyjęte jako zasadny postulat.

 

W odniesieniu do przygotowanego przez resort rolnictwa projektu założeń do ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii ustalono, że w tej sprawie w połowie stycznia 2011 r. odbędzie się odrębne spotkanie uzgodnieniowe, na którym zostanie omówiony projekt założeń, w tym w szczególności wymagane kwalifikacje organów nowo tworzonej inspekcji.

 

Podsumowując, ustalono, że kolejne spotkanie w omawianej sprawie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2010 r. o godzinie 11.00.

 

Ponadto ministerstwo informuje, że obniżone opłaty za świadectwa zdrowia dla trzody chlewnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada br., wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

 

Jednocześnie minister zapowiedział zniesienie obowiązku posiadania świadectw zdrowia dla trzody chlewnej przeznaczonej bezpośrednio do uboju.

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!