Rozporządzenie dot. korzystania z usług doradczych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29 kwietnia 2011 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie dot. korzystania z usług doradczych

Wprowadzone zmiany polegają na zniesieniu dotychczasowego warunku przyznania pomocy jakim był warunek korzystania z płatności bezpośrednich w określonym czasie, tj. zniesieniu obowiązku uzyskania płatności bezpośrednich przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługi doradczej przez uprawniony podmiot doradczy. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie liczby beneficjentów tego działania oraz bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację działań objętych PROW 2007 - 2013.


Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 103, poz. 595.


Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 maja 2011 r.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/
Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!