Rozporządzenie dot. poprawiania i rozwijania infrastruktury

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20 maja 2011 roku podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Rozporządzenie dot. poprawiania i rozwijania infrastruktury

Wprowadzone w rozporządzeniu zmiany określają przede wszystkim cele tzw. nowego wyzwania, jakim jest gospodarka wodna ukierunkowana na retencję wodną. Zgodnie z rozporządzeniem, pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli w związku z realizacją operacji nastąpi zwiększenie zasobów wód powierzchniowych, glebowych, podziemnych lub nastąpi renaturyzacja cieków oraz obszarów podmokłych lub zostanie wyrównany i spowolniony spływ wód opadowych. Ponadto, w rozporządzeniu zwiększono poziom dofinansowania do 90 % w przypadku ww. operacji.


Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/
Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!