Rozszerzenie Pomocy Żywnościowej

Pomoc żywnościowa dla osób, które zostały objęte kwarantanną będzie dostarczana do nich bezpośrednio.

Rozszerzenie Pomocy Żywnościowej
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski towarzyszył Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas wizyty w Banku Żywności w Ciechanowie.
Chcę zapewnić, że żywności nie zabraknie, jest jej bardzo dużo, pod dostatkiem. Rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe i mamy to szczęście, to jest faktem, i dzisiaj to się pokazuje, że nie brakuje żadnych produktów. Wszystko, co jest potrzebne, jest w takiej ilości, żeby zapewnić możliwość nie tylko przetrwania, ale i normalnego funkcjonowania – powiedział Prezydent RP po odwiedzeniu magazynu Banku Żywności w Ciechanowie.
Na polecenie Pana Prezydenta, wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowaliśmy i rozszerzyliśmy zasady udzielania pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących, a objętych kwarantanną – poinformował minister.
Prezydent i minister podkreślili wystarczającą ilość zapasów żywności na zaopatrzenie rynku. Apelowali o nieuleganie plotkom i o zwracanie uwagi na samotnych i starszych sąsiadów, którzy być może potrzebują pomocy w zakresie zaopatrzenia.
Nowe procedury dostarczania żywności dla potrzebujących objętych kwarantanną są następujące:
  • Sanepid podaje informacje do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej o osobie objętej kwarantanną;
  • Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej;
  • MRPiPS dostarcza OPS wykaz organizacji deklarujących pomoc żywnościową;
  • MRPiPS dostarcza OPS wykaz jednostek OSP,WOT lub POLICJI;
  • OPS składa zapotrzebowanie do jednej ze wskazanych przez MRPiPS organizacji zapotrzebowanie na konkretne produkty;
  • OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP,WOT lub POLICJI skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.
Pomoc żywnościową zadeklarowały:
- Federacja Polskich Banków Żywności
- Polski Komitet Pomocy Społecznej
- Polski Czerwony Krzyż
- Caritas
- Stowarzyszenie Odra-Niemen
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w Polsce w ramach środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (85%) i środków krajowych (15%) obejmuje zakup oraz dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących, a także działania towarzyszące. Koordynatorem tego Programu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym ustanowiony został rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!