Rozszerzenie rozwiązań TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Przedstawiamy kolejne rozwiązania, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. Przygotowywane są już następne.

Rozszerzenie rozwiązań TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
I. Rozwiązania zaproponowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny.
 • Zmiany w zakresie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.
 • Nienaliczanie odsetek od odroczonych lub rozłożonych na raty środków WPR.
 • Zmiany w zakresie PROW 2014-2020.
 • Rozszerzenie rozwiązań dotyczących uelastycznienia czasu pracy na sektor rolno-spożywczy.
 • Składanie oświadczenia o braku zmian we wniosku o przyznanie płatności w formie elektronicznej.
 • Ułatwienia w zakresie dotyczącym ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego.
II. Inne rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub zatrudnianych przez nich pracowników.
 • Wsparcie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu dla przedsiębiorców, których działalność jest zagrożona z powodu zakazów lub ograniczeń wprowadzonych w związku z COVID-19.
 • Rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek na ZUS.
 • Zmiany umożliwiające ponowną wypłatę świadczenia postojowego.
 • Poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do dofinansowanie zatrudnienia.
 • Dodatkowe rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.
Szczegóły najważniejszych rozwiązań zawartych w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0)
 
I. Rozwiązania zaproponowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny
 
Rolnikowi i domownikowi w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
Zmiany w zakresie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
 
Ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych będzie można prowadzić działania mające na celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów. Proponowana zmiana ma na celu szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe oraz zniwelowanie ich skutków.
 
W okresie epidemii nie będą również naliczane odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności przypadających na rzecz danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, bieg terminów wykonania określonych czynności będzie zawieszony, a dokumenty do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie można składać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Nienaliczanie odsetek od odroczonych lub rozłożonych na raty środków WPR
 
W przypadku gdy dłużnik obowiązany do zwrotu nienależnie bądź nadmiernie pobranych płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zwróci się o rozłożenie na raty spłaty należności wobec ARiMR albo o odroczenie spłaty tych należności w czasie, odsetki od tych należności nie będą naliczane, jeżeli dłużnik będzie regulował swoje zobowiązania zgodnie z ustalonym przez ARiMR harmonogramem spłat.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!