Rząd przyjął Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2020 r.

W dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Rząd przyjął Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2020 r.
Dokument ten został opracowany przy udziale szerokiego grona ekspertów oraz w oparciu o wyniki konsultacji społecznych i międzyresortowych oraz wyniki niezależnych ocen.
 
Jest to jedna z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju, które będą stanowiły podstawowe instrumenty realizacji aktualizowanej Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2020 r. oraz Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 r.
 
Strategia będzie realizowana w latach 2012-2020, a głównym celem działań w niej zaprojektowanych jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. Cel główny oraz cele szczegółowe zostały zaprojektowane pod kątem wykorzystania potencjałów i znoszenia barier rozwojowych, w oparciu o pięć kluczowych zagadnień, tj. kapitał ludzki, jakość życia, bezpieczeństwo, konkurencyjność i środowisko. Strategia posłuży m.in. do ukierunkowania wsparcia w ramach polityk UE, w tym Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020.
 
Przedstawiona w strategii koncepcja opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz wielofunkcyjności obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa.
 
Przyjęta przez Radę Ministrów wersja Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa zostanie zamieszczona na stronie MRiRW niezwłocznie po podpisaniu Uchwały przez Prezesa Rady Ministrów.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!