Spotkanie z dyrektorami jednostek doradztwa rolniczego

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się z dyrektorami Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie.

Spotkanie z dyrektorami jednostek doradztwa rolniczego
W spotkaniu uczestniczyła także podsekretarz stanu Zofia Szalczyk oraz dyrektorzy departamentów MRiRW.
 
Minister Marek Sawicki szczegółowo przedstawił swoje oczekiwania, dotyczące efektów działania nowo powstałych zespołów eksperckich, funkcjonujących w jednostkach doradztwa rolniczego. Celem działających od 9.06.2014 r. zespołów jest bezpłatne wsparcie wnioskodawców i beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, którzy mają problemy z wypełnieniem zobowiązań, związanych z przyznaną pomocą. Minister podkreślił wagę tych działań i zachęcił dyrektorów by zapraszali do współpracy w ramach zespołów ekspertów zewnętrznych, których wiedza i doświadczenie mogły by być pomocne w realizacji przypisanych zadań.
 
Spotkanie było też okazją do wymiany uwag na temat uwarunkowań rozwoju rolnictwa w poszczególnych województwach, zwłaszcza w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej i projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dyrektorzy jednostek doradztwa rolniczego zostali zobowiązani do zwiększonej aktywności i przekazywania aktualnych informacji rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich, dotyczących wydatkowania środków pomocowych na rolnictwo i obszary wiejskie w nowym okresie programowania.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!