Spotkanie z przedstawicielami branży mięsnej i sieci handlowych

Minister Marek Sawicki spotkał się dziś z przedstawicielami przetwórców mięsa wieprzowego oraz drobiowego, a także sieci handlowych.

Spotkanie z przedstawicielami branży mięsnej i sieci handlowych

Spotkanie było kontynuacją dyskusji na temat sytuacji na rynku mięsa, w szczególności wieprzowiny, rozpoczętej podczas spotkania producentów i przetwórców w dniu 27 stycznia br.

Oprócz bieżącej sytuacji na rynku wieprzowiny podczas spotkania poruszano przede wszystkim kwestie relacji między sieciami handlowymi i przetwórcami, a także promocji polskiego mięsa i jego produktów.


Minister przypomniał, że w 2008 r. jako jeden z nielicznych podnosił problem spekulacji na rynku żywnościowym oraz problemy relacji w łańcuchu żywnościowym. Dziś dyskusje na ten temat toczą się na forum Unii Europejskiej. „Obecnie nie ma na forum unijnym i światowym liczących się polityków, którzy nie dostrzegaliby, że w obecnym wzroście cen żywności czynnik spekulacyjny jest dość istotny” – powiedział minister.


„Jeśli odniesiemy się do potrzeb żywnościowych świata, rosnącego popytu i jednocześnie wolumenu produkcji rolniczej, to mechanizm rynkowy jakim jest relacja popyt-podaż, nie wskazuje na konieczność tak drastycznych i tak wysokich wzrostów cen żywności – dodał Marek Sawicki.


Minister zaproponował, aby w najbliższym czasie zorganizować spotkanie prawników reprezentujących sieci handlowe i przetwórców, przy udziale prawników resortu rolnictwa. Celem takiego spotkania będzie dyskusja na temat kształtu umów zawieranych przez sieci handlowe i branżę mięsną. Minister zaproponował również sygnatariuszom umów rozważenie możliwości zbadania obecnego ich kształtu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Marek Sawicki zadeklarował zainicjowanie dyskusji, w ramach powołanej przez niego Rady Promocji Polskiego Sektora Rolno-Spożywczego, na temat strategii promocji polskiej żywności, z udziałem funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych. Zwrócił się do obecnych na spotkaniu przedstawicieli branży o powołanie zespołu, który zajmie się kwestią sprecyzowania wymogów jakościowych dla wyrobów mięsnych, zwłaszcza w kontekście promocji polskiej żywności.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/
Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!