Spotkanie z przedstawicielami Copa-Cogeca

Minister Krzysztof Jurgiel, spotkał się z przedstawicielami organizacji rolników, samorządu rolniczego i związków zawodowych rolników indywidualnych – członków Copa-Cogeca. W spotkaniu uczestniczył również podsekretarz stanu Rafał Romanowski.

Spotkanie z przedstawicielami Copa-Cogeca
Omawiano kwestie związane z przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. oraz podejmowanymi działaniami w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń.
Minister Jurgiel podkreślił, że naszymi priorytetami  wobec przyszłego kształtu wspólnej polityki rolnej jest zapewnienie silnego budżetu na WPR, utrzymanie struktury WPR opartej na dwóch filarach oraz wyrównanie dopłat bezpośrednich we wszystkich państwach UE;
W kwestii dotyczącej zwalczania afrykańskiego pomoru świń minister poinformował, ze 28 bm. wejdzie w życie zmienione rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które wprowadza nowe zasady bioasekuracji w całym kraju. 
- Zasad tych należy bezwzględnie przestrzegać – powiedział minister Jurgiel i dodał, że konieczne jest zabezpieczenie wszystkich gospodarstw produkujących świnie przed ewentualnym przeniesieniem wirusa ASF.
Minister zapewnił, że będzie zabiegał w Komisji Europejskiej o wsparcie z budżetu UE programu bioasekuracji na obszarze całego kraju.  Podkreślił, że oczekuje w tej kwestii, jak również w kwestiach związanych z przyszłością WPR,  wsparcia ze strony organizacji rolniczych na forum Copa-Cogeca.
Minister poinformował również uczestników spotkania, o przygotowywanej międzynarodowej konferencji, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele państw dotkniętych lub zagrożonych ASF. Celem konferencji, będzie przedstawienie dotychczasowych działań podjętych w naszym kraju w ramach zwalczania ASF, a także wskazanie oczekiwań Polski i krajów zagrożonych ASF w stosunku do UE, w zakresie form pomocy.
Ponadto, w trakcie spotkania omawiana była sytuacja dotycząca występujących w niektórych częściach kraju podtopień. Pan Minister Krzysztof Jurgiel poinformował o pomocy udzielanej poszkodowanym rolnikom oraz przypomniał o konieczności ubezpieczania upraw rolnych.


Tagi:
źródło: