Spotkanie z uczniami szkół rolniczych

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk spotkał się dziś z młodzieżą uczestniczącą w szkoleniu zorganizowanym przez Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki.

Spotkanie z uczniami szkół rolniczych

Odbywające się w dniach 16-17 marca szkolenie pt. „PROW 2007-2013. Informacja. Instrumenty wsparcia” przeznaczone było dla uczniów szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kształcących się w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu. Obejmowało tematykę działań środowiskowych, zasad przyznawania płatności bezpośrednich w Polsce, rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorczości wiejskiej, zasad rejestracji i ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także BHP w gospodarstwach rolnych.


Do udziału w nim zaproszonych zostało 100. przedstawicieli Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Leśnej Podlaskiej, Rudki, Widzewa, Starego Lubiejewa oraz Sokołowa Podlaskiego.


Wiceminister Tadeusz Nalewajk, zwracając się do uczniów, podkreślił ważną rolę jaką będą oni odgrywać w przyszłości, w realizacji wspólnej polityki rolnej, a także w rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawił dotychczasowe wyniki realizacji PROW 2007-2013 i zachęcił do pogłębiania wiedzy w zakresie możliwości korzystania z unijnych środków.


Kolejne szkolenia dla młodzieży szkół rolniczych z podobnego zakresu planowane są w listopadzie tego roku.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!