W ciągu trzech tygodni zostanie skompletowany skład Rady ds. Hodowli Koni

W dniu wczorajszym (11.04.2016) w ministerstwie rolnictwa odbyło się spotkanie robocze w sprawie powołania, przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rady ds. Hodowli Koni w Polsce.

W ciągu trzech tygodni zostanie skompletowany skład Rady ds. Hodowli Koni

Rada ds. Hodowli Koni

Podczas spotkania omawiano propozycje kierunków prac Rady. Podkreślano konieczność kompleksowej oceny stanu hodowli koni w Polsce oraz opracowania strategii zmian systemu hodowli koni, tak aby była ona konkurencyjna w stosunku do hodowli zagranicznych. Wskazywano na potrzebę opracowania krajowego programu dotyczącego zarówno hodowli, jak również kierunków użytkowania koni z uwzględnieniem kryteriów dla poszczególnych ras i etapów hodowli.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych i hodowców. Podniesiono także konieczność uwzględnienia w składzie Rady specjalistów z zakresu ekonomii i prawa.

Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili chęć udziału w pracach Rady. W ciągu trzech tygodni zostanie skompletowany skład Rady, przygotowane powołania oraz wyznaczony termin i ustalony program pierwszego posiedzenia.

 


Tagi:
źródło: