Wizyta w Chińskiej Republiki Ludowej

Podsekretarz stanu Jarosław Wojtowicz, w dniach 17-22 maja 2011 r., przebywał w Chińskiej Republice Ludowej, gdzie odwiedził Szanghaj oraz Pekin.

Wizyta w Chińskiej Republiki Ludowej

Wyjazd związany był z organizowaną w Szanghaju Międzynarodową Wystawą Artykułów Rolno-Spożywczych SIAL China.


Z roku na rok rośnie zainteresowanie wśród polskich przedsiębiorstw szanghajskimi targami. Wynika to z wysokiej jakości polskich produktów rolno-spożywczych oraz coraz większego uznania, jakim cieszą się one wśród chińskich konsumentów.


Strona chińska wysoko ceni udział MRiRW i zaangażowanie polskiego przemysłu rolno-spożywczego w targach, czego wyrazem jest propozycja organizatorów SIAL China objęcia przez Polskę roli wystawcy honorowego w roku 2012.


Podczas tegorocznych targów Pan Minister wziął udział m.in.

  • w ceremonii otwarcia Wystawy SIAL China i zapoznał z jej ekspozycją,
  • w uroczystym otwarciu pawilonu Polski Wschodniej,
  • w konferencji prasowej na temat potencjału sektora spożywczego Polski Wschodniej,
  • w spotkaniach z producentami i wystawcami w pawilonie Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP (SRiW RP) i zapoznał się z ekspozycją,
  • w spotkaniu promocyjnym SRiW RP połączonym z konferencją prasową i degustacją potraw na bazie polskiego mięsa i jego przetworów oraz odbył spotkania z importerami mięsa.

Podczas konferencji prasowej, na spotkaniu “Europejski stół - tradycja, nowoczesność i jakość”, przekazane zostały informacje dotyczące hodowli zwierząt, ochrony zdrowia, procesów wytwórczych oraz walorów zdrowotnych mięsa. Media otrzymały także informacje na temat możliwości zakupu, przepisów kulinarnych oraz właściwości polskich produktów mięsnych.


Podsekretarz stanu J. Wojtowicz przeprowadził rozmowy z Komisją Rolnictwa Szanghaju, której przewodniczył dyrektor Shao Lin Chu. Obejmowały one zagadnienia z zakresu promocji polskich produktów rolno-spożywczych. Minister podkreślił wysoką jakość polskich wyrobów wynikającą z tego, że polskie zakłady przetwórcze reprezentują obecnie najwyższy światowy poziom, a rolnictwo jest dostosowane do wysokich unijnych wymagań i standardów weterynaryjnych, sanitarnych, i fitosanitarnych. Wspomniał także o ogromnym zainteresowaniu polskich przedsiębiorców udziałem w wydarzeniach wystawienniczych i targowych w Chinach, czego przykładem jest obecność polskich produktów (jedyny europejski kraj) w Międzynarodowym Centrum Logistycznym Xijiao w Szanghaju. Przedstawiciel polskiego resortu rolnictwa wyraził również zadowolenie z faktu, że w 2011 r. doprowadzono do końca procedurę dostępu polskiego mięsa drobiowego do eksportu na rynek chiński. Podziękował władzom Szanghaju za wsparcie w finalizowaniu wspomnianej procedury. Zaznaczył, że strona polska jest zainteresowana doprowadzeniem do końca procedury dopuszczenia mięsa wieprzowego do eksportu na rynek chiński. Wyraził nadzieję, że strona polska będzie mogła uzyskać wsparcie władz Szanghaju także w tym zakresie. Minister zaprosił delegację władz miasta, jak i Departamentu Rolnictwa do złożenia wizyty w Polsce, co zostało przyjęte z zadowoleniem.


Druga część wizyty obejmowała spotkania ze stroną rządową w Pekinie. Podsekretarz stanu Jarosław Wojtowicz spotkał się z kierownictwem Naczelnej Administracji Kontroli Jakości, Inspekcji i Kwarantanny (AQSIQ) i Urzędu ds. Certyfikacji i Akredytacji (CNCA), gdzie wyraził zadowolenie z powodu uzyskania przez pięć polskich zakładów pozwolenia na eksport mięsa drobiowego na rynek chiński.


Podczas spotkania omawiane były kwestie świadectwa zdrowia i kwestionariusza dla mięsa wieprzowego, które są analizowane przez stronę chińską. Rozmawiano także na temat kolejnego etapu procedury dopuszczenia mięsa wieprzowego do eksportu na rynek chiński, czyli wizyty inspektorów CNCA w zakładach, zainteresowanych eksportem na ten rynek. Strona chińska wstępnie zadeklarowała możliwość przeprowadzenia inspekcji do końca tego roku.


Podczas spotkania w Ministerstwie Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej omawiano dotychczasowe kontakty polsko chińskie w dziedzinie rolnictwa. Minister wyraził nadzieję, że chińscy konsumenci docenią walory polskich produktów, szczególnie produktów mięsa drobiowego, do eksportu którego dopuszczono pierwszych pięć polskich zakładów. Podkreślił ogromną rolę naturalnego sposobu wytwarzania żywności w Polsce. Ekologicznej produkcji sprzyjają naturalne warunki w tym czysta woda i nieskażona nadmiernym stosowaniem środków chemicznych gleba.


Ponadto poruszono kwestię dotyczącą Piątego Spotkania Stałej Grupy Roboczej w Chinach, które wstępnie zaplanowano na październik br. Strony zobligowały się do przygotowania propozycji tematów z dziedziny rolnictwa, których omówieniem zainteresowane są obie strony. Jednym z elementów obrad Grupy Roboczej ma być przygotowanie porozumienia, ułatwiającego obrót towarami rolno-spożywczymi. Minister Wojtowicz promował polskie wystawy i targi w 2011 r., oraz ich szeroki zasięg tematyczny, od produkcji rolno-spożywczej po szeroko pojęte otoczenie rolnicze tj. mechanizacja rolnictwa, przetwórstwo rolno-spożywcze. Strona chińska wyraziła głębokie zainteresowanie imprezami wystawienniczymi w Polsce, w szczególności targami Polagra Food w Poznaniu.


Podsekretarz stanu przedstawił również informację o licznych wydarzeniach i spotkaniach unijnych podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przedstawił także priorytety resortu rolnictwa w związku z prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej. Poinformował, że jednym z planowanych wydarzeń w trakcie prezydencji jest wizyta Zespołu Negocjacyjnego z zakresu Oznaczeń Geograficznych delegacji Chin i Komisji Europejskiej w Brukseli oraz w Krakowie. Kolejnym ważnym wydarzeniem, które może się przyczynić do wzmocnienia kontaktów, będzie Szczyt Unia Europejska-Chiny, planowany na drugą połowę 2011 r.


Wizyta podsekretarza stanu Jarosława Wojtowicza w Chińskiej Republice Ludowej jest kontynuacją prowadzonych od lat działań promujących wysokiej jakości polskie produkty rolno-spożywcze na rynku chińskim. Udział w targach SIAL China jest nawiązaniem do wizyt kierownictwa resortu rolnictwa w Szanghaju w poprzednich latach. W trakcie rozmów zarówno strona polska jak i strona chińska wyraziły chęć dalszego rozwoju polsko-chińskich relacji w dziedzinie rolnictwa. Obserwowany obecnie spadek chińskiego eksportu, może stanowić dodatkową zachętę dla firm, zainteresowanych nawiązaniem współpracy ze stroną chińską. Podejmowane są działania w kierunku pobudzenia wewnętrznej konsumpcji, co stwarza możliwości do nawiązania szerszej współpracy w dziedzinie rolnictwa, zarówno w zakresie wymiany handlowej, jak i działalności inwestycyjnej.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!