Wsparcie finansowe dla rybołówstwa w związku z wojną w Ukrainie

Od 7 do 13 grudnia 2022 r. podmioty z branży rybołówstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie na pokrycie dodatkowych wydatków poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi wojną.

Wsparcie finansowe dla rybołówstwa w związku z wojną w Ukrainie
Uprawnieni do pomocy
 
Przewidziane są rekompensaty finansowe dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i jej wpływem na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury dla podmiotów w sektorach:
  • rybołówstwa;
  • akwakultury;
  • rybołówstwa śródlądowego;
  • przetwórstwa ryb.
1 grudnia 2022 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikował nabory wniosków o dofinansowanie dla rybaków morskich oraz śródlądowych.
 
Wnioski
 
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć od 7 do 13 grudnia 2022 r. do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, za które uznaje się siedzibę wnioskodawcy. Przyjmowane będą wnioski w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego.
 
Limit środków
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naboru skierowanego do rybołówstwa morskiego, wynosi 28 321 000 złotych, a dla rybactwa śródlądowego wynosi 2 363 000 złotych.
 
Wzory wniosków
 
Wzory wniosków oraz szczegółowe informacje znajdują się pod linkami:
  • dla armatorów statków rybackich: https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-53-srodki-dotyczace-obrotu---armatorzy-statkow-rybackich;
  • dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 03.12.Z. Rybołówstwo w wodach śródlądowych: https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-53-srodki-dotyczace-obrotu---rybolowstwo-srodladowe.
Kolejne ogłoszenia o naborach wniosków dla akwakultury oraz przetwórstwa ryb zostaną ogłoszone w kolejnych dniach.


Tagi:
źródło: