Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

W dniu 19 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Rozporządzenie ma na celu stworzenie systemu wdrażania poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020, a tym samym umożliwienie rolnikom przystępującym do wybranych unijnych lub krajowych systemów jakości, uzyskania wsparcia na pokrycie kosztów wynikających z uczestnictwa w tych systemach.

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” będzie udzielana jako roczna płatność motywująca przez okres 3 lat, na podstawie kosztów faktycznie ponoszonych przez jego beneficjentów, przy czym wysokość wsparcia nie będzie mogła przekroczyć limitu określonego dla każdego z systemów i 2 000 euro na gospodarstwo rocznie.


Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2015 r. 18 sierpnia 2015 r., pod pozycją 1195.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!