Wspólnotowy Weterynaryjny Zespół ds. Kryzysowych zakończył wizytę w Polsce

Na zakończenie wizyty Wspólnotowego Weterynaryjnego Zespołu do Spraw Kryzysowych (Community Veterinary Emergency Team) w Polsce wszystkie działania podejmowane przez poszczególne służby w Polsce zostały pozytywnie ocenione.

Wspólnotowy Weterynaryjny Zespół ds. Kryzysowych zakończył wizytę w Polsce
W trakcie spotkania podsumowującego, które odbyło się w siedzibie ministerstwa, zostały omówione kwestie związane z przeprowadzoną w dniach 26-28 lutego br. misją wspierającą.

Przedstawiciele CVET przedstawili swoje rekomendacje. Eksperci z Unii Europejskiej, Unii Celnej i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) dokonali przeglądu działań Inspekcji Weterynaryjnej podjętych w związku z potwierdzeniem dwóch przypadków ASF u dzików. Zapoznali się z zasadami i organizacją prowadzenia gospodarki łowieckiej w Polsce. Ponadto poznali organizację, metodykę badań i zabezpieczeń laboratorium referencyjnego w zakresie ASF w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Podczas wizyty eksperci odwiedzili przejście graniczne z Republiką Białorusi i ocenili jego poziom bioasekuracji. Zweryfikowano zastosowane procedury weterynaryjne w miejscach, gdzie zostały znalezione obydwa padłe dziki.

Na podstawie przeglądu sytuacji oraz zebranych danych dokonano gradacji prawdopodobieństwa sprawdzenia się hipotez dotyczących źródła pochodzenia zakażenia wirusem ASF, założonych na początku wizyty.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!