XVI Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu

29 stycznia br. podsekretarz stanu Marian Zalewski uczestniczył w XVI Ogólnopolskim Spotkaniu Sadowników w Grójcu, zorganizowanym przez Instytut Ogrodnictwa oraz Związek Sadowników RP pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

XVI Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu


Podczas swojego wystąpienia Marian Zalewski podkreślił ważną rolę corocznych spotkań pomiędzy sadownikami, przedstawicielami nauki, administracji państwowej oraz dystrybutorami środków do produkcji. Przedstawił stanowisko resortu rolnictwa prezentowane w dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., m.in. na spotkaniach w trakcie styczniowych targów rolno-spożywczych „Zielony Tydzień” w Berlinie. Podkreślił, że konkurencyjność europejskiego rolnictwa powinna opierać się na innowacyjnych rozwiązaniach i nowoczesnych technologiach przy jednoczesnym uproszczeniu mechanizmów wsparcia.


Zaznaczył, że wysoka jakość polskich owoców ceniona w całej Europie jest wynikiem ciężkiej pracy doświadczonych sadowników, którzy od 60 lat korzystają z osiągnięć profesora Szczepana Pieniążka, rozwijanych przez jego współpracowników. To właśnie jabłko było symbolem smaku i jakości na targach w Berlinie, gdzie pod hasłem „Polska smakuje” trafiło do tysięcy uczestników z całego świata. Marian Zalewski wskazał na możliwość promocji polskich owoców poprzez fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.


Wiceminister odniósł się do uwarunkowań związanych z eksportem owoców i warzyw, wskazując jako szczególnie ważną wymianę handlową z najbliższymi sąsiadami, w tym z Federacją Rosyjską. Podkreślił szczególne wymagania jakościowe rynku rosyjskiego wynikające z braku harmonizacji norm w zakresie pozostałości środków ochrony roślin oraz omówił działania resortu zmierzające do zniesienia obowiązku dołączania certyfikatów bezpieczeństwa do eksportowanych przesyłek. Kluczowe jest jednak przygotowanie zgodnych z wymaganiami partii owoców i warzyw. Dlatego też, zachęcał sadowników do wdrażania w gospodarstwach systemu Integrowanej Produkcji oraz wykorzystania w nowym sezonie wegetacyjnym specjalnych programów ochrony uwzględniających normy rosyjskie, opracowywanych przez naukowców z Instytutu Ogrodnictwa.


Na zakończenie zachęcał sadowników do wspólnego działania poprzez tworzenie silnych grup producentów, gdyż przyszłość polskiej wsi to właśnie spółdzielczość wzmacniająca konkurencyjność rynkową gospodarstw.


W spotkaniu uczestniczyli także: poseł Mirosław Maliszewski Prezes Związku Sadowników RP oraz Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Ponad 400 sadowników zapoznało się z praktycznym pokazem cięcia drzew owocowych, wykładami przygotowanymi m.in. przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa oraz ofertą kilkunastu firm dostarczających środki do produkcji rolnej.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!