sad i strony powiązane

 • 2019-12-11

  Projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

  Przepisy i regulacje

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2018-12-04

  Polskie sadownictwo

  Sad i owoce

  W 2017 r. 23% obszaru sadów posiadało możliwości nawadniania, jednak wśród plantacji małych, tj. o powierzchni do 1 ha włącznie, procent areału możliwego do nawadniania był zdecydowanie mniejszy i wynosił 13%. Z kolei największe możliwości nawadniania zaobserwowano dla sadów o obszarze 10 do 19,99 ha oraz 20 do 49,99 ha. Dla tych grup plantacji możliwe było nawadnianie prawie...

 • 2018-12-05

  Sady grusz na przestrzeni lat

  Sad i owoce

  Struktura wieku sadów gruszowych była podobna do struktury sadów jabłoniowych, przy czym w 2017 r. blisko 55% areału stanowiły drzewa w wieku od 5 do 14 lat, a więc to wzrost o 10 p. proc. w stosunku do roku 2012.

 • 2018-05-16

  Maj na działce, w ogrodzie i w sadzie...

  Z kraju

  Maj to zdaniem wielu osób najpiękniejszy miesiąc w roku. Nazwa miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Maius. Określenie "maić" w języku polskim znaczy tyle samo - co stroić. Maj to również określenie młodej zieleni, która w całej swej okazałości występuje właśnie w tym miesiącu. To wtedy kwitną konwalie, czerwone maki, niezapominajki, czeremcha, jaśmin, a w przydomowych...

 • 2018-03-17

  Działanie rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 najważniejsze zmiany od 2018 roku

  Rolnictwo ekologiczne

  Zmiany w tegorocznej kampanii wprowadzone zostały rozporządzeniem MRiRW z dnia 15 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 25.09.2017 r. poz. 1775). Są to zmiany, które mają ułatwić...

 • 2018-01-31

  Recepta na niedobory miedzi w sadzie

  Artykuły|Porady|Analizy

  Aby uzyskać satysfakcjonującą rentowność produkcji plantatorzy dążą do osiągnięcia możliwie największego plonu o dobrych parametrach jakościowych. Jest to zdeterminowane przez wiele czynników, wśród których najważniejszym jest potencjał plonotwórczy. Przeczytaj jaka jest recepta na niedobory miedzi w sadzie.

 • 2018-01-18

  Modernizacja gospodarstw rolnych

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem...

 • 2017-06-20

  Sadom zagraża nasionnica trześniówka

  Sad i owoce

  Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, decyzję o walce z nasionnicą trześniówką oraz dobór właściwej metody należy podjąć po ówczesnej obserwacji pojawienia się szkodnika.

 • 2017-05-18

  Majowe przymrozki wyrządziły szkody w sadach

  Sad i owoce

  Na początku maja w wielu regionach Polski pojawiły się wiosenne przymrozki. Najbardziej ich skutki odczują sadownicy. Bardzo duże uszkodzenia kwiatów będą miały bowiem duży wpływ na poziom zbioru owoców.

 • 2017-05-25

  Jabłoniom zagrażają mszyce

  Sad i owoce

  Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, decyzję o walce z mszycami oraz dobór właściwej metody należy podjąć po ówczesnej obserwacji pojawienia się szkodnika.

 • 2017-05-17

  Parch zagraża jabłoniom w 11 województwach

  Sad i owoce

  Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, decyzję o walce z parchem jabłoni oraz dobór właściwej metody należy podjąć po ówczesnej obserwacji pojawienia się patogenu.

 • 2017-01-11

  Obecność drzew owocowych w lasach przyczynia się do zachowania prawidłowej równowagi

  Leśnictwo

  Nadleśnictwo Pniewy (RDLP w Poznaniu) realizuje projekt inwentaryzacji, opisu i rozmnażania starych odmian jabłoni. Sad z drzewami owocowymi rośnie przy osadzie leśnej Dąbrowa.

 • 2016-12-01

  Prace polowe w grudniu

  Produkcja roślinna

  Koniec roku jest idealnym okresem na podsumowanie i ocenę całorocznej pracy. Ocenia się celowość i rentowność przedsięwzięć w produkcji roślinnej i wyciąga wnioski na rok następny.