Z komisarzem UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności o ASF, zdrowiu roślin i uboju zwierząt w gospodarstwie

W ostatni piątek, 13 maja br, minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem, który przebywał z wizytą w Polsce na oficjalne zaproszenie resortu rolnictwa.

Z komisarzem UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności o ASF, zdrowiu roślin i uboju zwierząt w gospodarstwie

Spotkanie poświęcone było tematyce związanej głównie z wirusem ASF, embargiem rosyjskim, zdrowiem roślin, ubojem zwierząt w gospodarstwie, derogacją dla produktów mięsnych wędzonych oraz antybiotykoopornością.

Minister Jurgiel zwrócił uwagę na prewencyjne powiększanie przez Komisję Europejską obszaru objętego ograniczeniami związanymi z występowaniem ASF. Zdaniem ministra takie działania były przedwczesne i nie znajdowały uzasadnienia. Krzysztof Jurgiel podkreślił, że utrzymanie wysokiego poziomu finansowania działań związanych ze zwalczaniem ASF w Polsce przez KE daje możliwość właściwego zarządzania tą chorobą i wspiera działania pozwalające na utrzymanie stabilnej sytuacji epizootycznej. Ponadto, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się wirusa ASF z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej, konieczne jest wsparcie strony ukraińskiej przez Komisję Europejską w wypracowaniu rozwiązań zmierzających do przygotowania programu zwalczania choroby, który mógłby być współfinansowany z budżetu UE.


W odpowiedzi komisarz Andriukaitis poinformował, że KE docenia wysiłek Polski w zwalczanie wirusa ASF, podkreślając jednocześnie, że dla KE najistotniejszą kwestią jest zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa na terenie UE. W związku z tym KE prowadzi działania prewencyjne w celu zapewnienia wysokiego poziomu bioasekuracji.

W kwestii dotyczącej rosyjskiego embarga minister Jurgiel poinformował, że Polska podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że jakiekolwiek ponowne otwarcie rynku rosyjskiego musi dotyczyć wszystkich państw UE w myśl europejskiej solidarności. Komisarz Andriukaitis podzielił w tym względzie zdanie polskiego ministra.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: