Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2019r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w kwietniu 2019r.

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2019r.
Rynek nawozów mineralnych

W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający.
 
W województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony, sól potasową Wap-Mag CaMg 28-16 oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oceniono jako dobry. Jako średnie oceniono siarczan potasu, wapno magnezowo-tlenkowe i amofoskę. Jako słabe oceniono superfosfat pojedynczy granulowany, wapno tlenkowe i polifoskę 4:12:32.
 
W województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający.
 
W województwie lubuskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający. Nie występuje superfosfat pojedynczy granulowany.
 
W województwie łódzkim jako bardzo dobre określono zaopatrzenie we wszystkie analizowane nawozy azotowe obecne w 93-100 % punktów sprzedaży. Dobre - w polifoskę 6:20:30 - w 79% punktów. Średnie zaopatrzenie jest w - polifoskę 8:24:24 - w 68% punktów, oraz sól potasową w 71% punktów. Jako zaopatrzenie dostateczne oceniono wapno magnezowe - w 39% punktów oraz superfosfat wzbogacony w 59% punktów. Słabe zaopatrzenie jest w superfosfat pojedynczy granulowany 29%, siarczan potasu 36%. Bardzo słabe jest zaopatrzenie w nawozy wapniowe w 14% punktów, polifoskę 4:12:32 w 10% punktów i w amofoskę - w 7% punktów sprzedaży.
 
W województwie małopolskim dobre jest zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową i polifoskę 6:20:30 oraz polifoskę 8:24:24. Jako wystarczające określono zaopatrzenie w nawozy fosforowe. Jako słabe określono zaopatrzenie w nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe i amofoskę. Bardzo słabe - siarczan potasu. Brak jest notowań o obecności polifoski 4:12:32, ale zamiast tych nawozów wieloskładnikowych jest w sprzedaży Unifoska 02 NPK(CaS) 4-12-12-(16-30) - cena 109-130 zł.
 
W województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe określono jako dobry, jedynie zaopatrzenie w mocznik jest na poziomie 83%. Słabe jest zaopatrzenie w nawozy fosforowe - w 33% punktów brak tych nawozów. Brak jest popytu na sól potasową, a w 33% punktów sprzedaży brakuje siarczanu potasu. Stan zaopatrzenia w nawozy wapniowe jest dobry, jest dostępny w 83% punktów. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych - stan zaopatrzenia uzupełniany według potrzeb, ale wysokie ceny nawozów powodują ograniczone zainteresowanie kupnem. Polifoska 4:12:32 występowała w 66% punktów, a amofoska jest dostępna w 83% punktów.
 
W województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, sól potasową, superfosfat pojedynczy granulowany, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40%, siarczan potasu, wapno oraz nawozy wapniowo-magnezowe, polifoskę 6:20:30 oraz amofoska sprowadzane są na zamówienie.
 
W województwie podkarpackim zaopatrzenie w większość analizowanych nawozów jest dobre. Zaopatrzenie w siarczan potasu oraz polifoskę 4:12:32 i superfosfat wzbogacony 40%, oraz siarczan potasu jest wystarczające.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: