Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2021r.

Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2021r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w kwietniu2021r.

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2021r.
Dane do tej analizy zbierane są w głównych punktach sprzedaży w województwie, wśród największych – najistotniejszych, najbardziej liczących się dystrybutorów. Podajemy tych dystrybutorów u których rzeczywiście zaopatrują się rolnicy terenu działania danego ośrodka doradztwa rolniczego. Interesuje nas ile płaci za nawozy większość rolników z regionu.
 
Od grudnia 2020 przyjmujemy do analizy następujące miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień i grudzień.
  • III, IV,V, VI - to miesiące w których większość rolników kupuje nawozy do upraw ozimych i jarych,
  • IX – wtedy rolnicy robią zakupy nawozów do upraw ozimych,
  • XII – najmniejszy obrót nawozami, ale w tym miesiącu są największe rabaty dla rolników.
  • Część rolników otrzymuje też w XI i XII płatności obszarowe i wtedy dokonuje zakupów.
W związku ze zmianami, które wniosła Ustawa z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 7 maja 2020 r. (Art. 20 pkt b ustawy o nawozach i nawożeniu otrzymuje brzmienie „Zabrania się stosowania mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem stosowania mocznika w formie granulowanej zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną” i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.) od 1 sierpnia 2021r. do analizy zostaje przyjęta cena mocznika w formie granulowanej zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Przez pewien czas mogą wystąpić w sklepach dwa moczniki - stary do wyczerpania zapasów i nowy.
 
Ceny mocznika są zbierane w kategoriach:
 
- mocznik bez dodatków (taki jeszcze będzie na składach)
- mocznik z inhibitorem ureazy (w uwagach podawany będzie rodzaj inhibitora)
- mocznik otoczkowany (w uwagach rodzaj powłoki biodegradowalnej)
- ewentualnie cena inhibitora w przeliczeniu na 1 tonę mocznika.
 
Zaopatrzenie w nawozy:
 
Stan zaopatrzenia w nawozy został zbadany w głównych punktach sprzedaży i jest średnią dla wszystkich analizowanych punktów w całym województwie. Został określony w skali 1-5, gdzie 1 to stan zły, a 5 - bardzo dobry.
  • bardzo zły - czyli brak nawozu i brak zapowiedzi, że będzie,
  • zły - okresowy brak lub rzadkie dostawy,
  • dostateczny - nawozy są w terminach gdy będą potrzebne, może nie być na składzie, czasami problemy,
  • dobry - nawozy dostępne, może chwilowo nie być na składzie,
  • bardzo dobry - nie ma żadnych problemów z nabyciem nawozu
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: