Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2017 r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w lutym 2017 r.

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2017r.

Rynek nawozów mineralnych


W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający.
 
W województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40%, wapno węglanowe, dolomit mielony, Wap Mag, sól potasową, polifoski 6:20:30 oraz 4:12:32 oceniono jako dobry, w polifoskę 8:24:24 i amofoskę, wapno magnezowo-tlenkowe 50% jako średni, w superfosfat pojedynczy granulowany, siarczan potasu, wapno tlenkowe CaO min. 80%, jako słaby.
 
W województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający.
 
W województwie lubuskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy jest wystarczający, nie występował superfosfat pojedynczy granulowany.
 
W województwie łódzkim jako dobre określono jedynie zaopatrzenie w nawozy azotowe oraz w sól potasową występują w 95% punktów sprzedaży i polifoska 8:24:24 – w 85% punktów. Wystarczające – nawozy fosforowe w 80-85% punktów, polifoska 6:20:30 – w 80% punktów, polifoska 4:12:32 i amofoska w 75% punktów sprzedaży. Jako średnie określono zaopatrzenie w nawozy wapniowe – są dostępne w 70% punktów sprzedaży. Dostateczne – siarczan potasu – w 60% punktów.
 
W województwie małopolskim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany sól potasową oraz polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30. Poziom wystarczający cechuje zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony40%. Jako słabe określono zaopatrzenie w nawozy wapniowe, a bardzo słaby w siarczan potasu. Brakuje na rynku polifoski 4:12:32 - w sprzedaży unifoska, oraz amofoska.
 
W województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe i fosforowe określono jako dobry, ale zainteresowanie kupnem jest słabe. Jeśli chodzi o superfosfat pojedynczy granulowany, siarczan potasu oraz amofoskę – w wielu punktach sprzedaży brak tych nawozów. Małe zainteresowanie rolników siarczanem potasu ze względu na cenę. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia dobry, ale wysokie ceny nawozów.
 
W województwie opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Superfosfat wzbogacony 40% oraz polifoska 4:12:32 i amofoska sprowadzane są na zamówienie. Nadal nie występują na rynku siarczan potasu, a także superfosfat pojedynczy granulowany. Brak informacji o nawozach wapniowych.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: