Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2016 r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w trzecim miesiącu bieżącego roku.

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2016 r.

Rynek nawozów mineralnych

W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający.

W województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40%, sól potasową, polifoski 6:20:30 oraz 4:12:32 i 8:24:24 oceniono jako dobry, siarczan potasu, Wap Mag i amofoskę, jako średni, w superfosfat pojedynczy granulowany, wapno tlenkowe CaO min. 80%, wapno magnezowo-tlenkowe 50% jako słaby.

W województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający.

W województwie lubuskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy jest wystarczający, nie występował superfosfat pojedynczy granulowany.

W województwie łódzkim jako bardzo dobre określono jedynie zaopatrzenie w nawozy azotowe występują w 97% punktów sprzedaży, dobre jest zaopatrzenie w sól potasową w 90% punktów i polifoskę 8:24:24 – w 81% punktów. Średnie – polifoska 6:20:30 – w 77% punktów, polifoska 4:12:32 w 55% punktów sprzedaży. Jako słabe określono zaopatrzenie w nawozy fosforowe – w 42% punktów, nawozy wapniowo-magnezowe w 39% i siarczan potasu w 35% punktów. Jako bardzo słabe - wapniowe – są dostępne w 23% punktów sprzedaży i amofoska w 13% punktów sprzedaży.

W województwie małopolskim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową oraz polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30. Poziom wystarczający cechuje zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany. Jako słabe określono zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40% i nawozy wapniowe. Brakuje na rynku siarczanu potasu, polifoski 4:12:32 - w sprzedaży unifoski oraz amofoski.

W województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe i fosforowe określono jako dobry, ale zainteresowanie kupnem jest słabe. Jeśli chodzi o superfosfat pojedynczy granulowany oraz siarczan potasu – w 66% punktów sprzedaży brak tych nawozów, dla amofoski i superfosfatu wzbogaconego 40% odsetek ten wynosi 17%. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia dobry, ale wysokie ceny nawozów.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: