Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w styczniu 2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w styczniu 2019r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w styczniu 2019r.

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w styczniu 2019r.
Rynek nawozów mineralnych
 
W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający.
 
W województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy oceniono jako wystarczający. Jedynie zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany oceniono jako słaby, brak zainteresowania tym nawozem.
 
W województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający.
 
W województwie lubuskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający.
 
W województwie łódzkim jako bardzo dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe obecne w 97-100% punktów sprzedaży. Dobre jest zaopatrzenie w polifoskę 6:20:30 - w 90% i sól potasową w 86% punktów. Średnie - superfosfat wzbogacony 40% - był obecny w 55% punktów oraz polifoska 8:24:24 w 66%. Jako zaopatrzenie dostateczne oceniono wapno magnezowe - w 45% punktów. Dostateczne - siarczan potasu 34% i superfosfat pojedynczy granulowany 38%, a także nawozy wapniowo-magnezowe - 48%. Bardzo słabe jest zaopatrzenie w nawozy wapniowe w 21% punktów, polifoskę 4:12:32 w 3% punktów i w amofoskę - w 3% punktów sprzedaży.
 
W województwie małopolskim dobre jest zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową i polifoskę 6:20:30 oraz polifoskę 8:24:24. Jako wystarczające określono zaopatrzenie w nawozy fosforowe. Brak jest notowań o obecności siarczanu potasu, polifoski 4:12:32 oraz amofoski, ale zamiast tych nawozów wieloskładnikowych jest w sprzedaży Unifoska 4:12:12 w cenie 100-120 PLN.
 
W województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe określono jako dobry, jedynie zaopatrzenie w mocznik jest na poziomie 83%. Słabe jest zaopatrzenie w nawozy fosforowe - w 50% punktów brak superfosfatu pojedynczego granulowanego oraz w 33% punktów superfosfatu wzbogaconego. Brak jest popytu na sól potasową, a w 33% punktów sprzedaży brakuje siarczanu potasu. Stan zaopatrzenia w nawozy wapniowe jest dobry, jest dostępny w 80% punktów. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych - stan zaopatrzenia uzupełniany według potrzeb, ale wysokie ceny nawozów powodują ograniczone zainteresowanie kupnem. Polifoska 4:12:32 występowała w 50% punktów, a amofoska w 66% punktów.
 
W województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, sól potasową, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40%, siarczan potasu, superfosfat pojedynczy granulowany, wapno oraz nawozy wapniowo-magnezowe, polifoska 4:12:32 oraz amofoska sprowadzane są na zamówienie.
 
W województwie podkarpackim zaopatrzenie w większość analizowanych nawozów jest dobre. Zaopatrzenie w siarczan potasu oraz polifoskę 4:12:32 i superfosfat wzbogacony 40%, jest wystarczające.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: