Wymagania dotyczące chemicznej ochrony roślin

Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków.

Wymagania dotyczące chemicznej ochrony roślin
Jak stosować środki ochrony roślin?
 
Użytkownicy profesjonalni środków ochrony roślin muszą uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin. Przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin należy wykorzystać wszelkie inne dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami, aby ograniczyć stosowane pestycydów tj.: 
  • stosować właściwy płodozmian, 
  • wykorzystywać odpowiednie odmiany, 
  • przestrzegać optymalnych terminów siewu i sadzenia, 
  • stosować właściwą agrotechnikę i nawożenie oraz 
  • zapobiegać rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych. 
Obligatoryjne należy również chronić organizmy pożyteczne oraz stwarzać im sprzyjające warunki. Zastosowanie chemicznej ochrony roślin powinno być poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparte odpowiednimi instrumentami naukowymi i doradztwem.
 
Jakie środki ochrony roślin można stosować?
 
Do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Jedną z podstawowych czynności, które powinien wykonać użytkownik profesjonalny, przed aplikacją środków ochrony roślin, to zapoznać się z etykietą środka i postępować zgodnie z jej zapisami.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!