Halvetic rozpoczyna kolejny rok globalnej ekspansji – w planach m.in. wejście na rynek włoski i brytyjski

Innowacyjny i stworzony w duchu zasad zrównoważonego rolnictwa środek ochrony roślin Halvetic rozpoczyna trzeci rok ekspansji na światowych rynkach. Opracowany na bazie opatentowanej, przełomowej receptury i produkowany przez CIECH Sarzyna herbicyd dostępny jest już na 13 rynkach, a w 2023 roku pojawi się w kolejnych krajach, m.in. we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Skuteczność Halveticu została potwierdzona w około 500 próbach oraz testach polowych, prowadzonych w kilku strefach klimatycznych i na czterech kontynentach. Odniesiony sukces i dalsza ekspansja rynkowa niosą też za sobą konkretne korzyści w obszarze dbałości o środowisko, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności upraw. Stosowanie Halveticu na unijnych rynkach mogłoby bowiem zmniejszyć roczne zużycie substancji aktywnych w herbicydach o nawet 20%.

Halvetic rozpoczyna kolejny rok globalnej ekspansji – w planach m.in. wejście na rynek włoski i brytyjski
Halvetic przeznaczony jest do nieselektywnego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych. Ten innowacyjny herbicyd, oparty na przełomowej technologii BGT („Better Glyphosate Technology”®), pozwala na utrzymanie dotychczasowej, wysokiej skuteczności substancji aktywnej, przy jednoczesnym zmniejszeniu jej dawki na hektar o połowę (w porównaniu do istniejących standardów). Wysoka skuteczność preparatu, utrzymana mimo użycia istotnie mniejszej dawki glifosatu, stanowi ważną przewagę konkurencyjną produktu CIECH Sarzyna.

Technologia BGT to pierwsza tak przełomowa innowacja na światowym rynku formulacji glifosatu od 45 lat, a także bezkompromisowy krok Grupy CIECH w stronę wsparcia rozwoju zrównoważonego rolnictwa oraz minimalizacji wpływu środków ochrony roślin na środowisko. Halvetic jest też produktem zgodnym z założeniami unijnej strategii „Od pola do stołu”. Według szacunków CIECH, jeżeli byłby stosowany na wszystkich rynkach Wspólnoty, to w całym segmencie środków ochrony roślin przyczyniłby się do zmniejszenia użycia substancji aktywnych o 6% (w herbicydach o nawet 20%). Halvetic przybliżyłby więc Unię Europejską do spełnienia założeń wspomnianej strategii, mówiącej m.in. o 50% redukcji stosowania substancji aktywnych używanych w pestycydach.

Halvetic wykazuje wysoką skuteczność w działaniu niezależnie od twardości wody, pH czy opadów deszczu, a jego skuteczność została potwierdzona przez ponad pół tysiąca badań uwzględniających specyfikę różnych warunków atmosferycznych, wykonanych w ramach testów polowych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Australii i Oceanii.

Zaledwie rok po bardzo udanym debiucie w Polsce (wiosną 2021 roku), Halvetic został zarejestrowany m.in. na Słowacji, w Rumunii, Grecji, Portugalii, Bułgarii, Czechach, a także w Hiszpanii - gdzie za dystrybucję odpowiada należąca do Grupy CIECH firma Proplan. Globalny zasięg tej hiszpańskiej spółki pozwoli w przyszłości na dalszą ekspansję preparatu w północnej Afryce i Ameryce Południowej. W 2023 roku Halvetic będzie dostępny dla rolników również w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. Dodatkowo, zakres zastosowań Halveticu stale się poszerza: w Grecji i Portugalii Halvetic może być aplikowany także przy uprawach oliwek, cytrusów i winorośli.

Rok 2022 był dla marki Halvetic przełomowy w kontekście ekspansji globalnej. Entuzjastyczne przyjęcie preparatu na rynku polskim szło w parze z pozytywnymi wynikami przeprowadzonych przez nas kilkuset testów i prób polowych, które wykonywane były w bardzo zróżnicowanych warunkach klimatycznych i hydrologicznych. Zyskana w ten sposób wiarygodność przełożyła się na bardzo dobre przyjęcie Halveticu w kolejnych krajach. Naszym celem na rok 2023 jest powiększanie zasięgu geograficznego tego produktu i promowanie go wśród rolników w kolejnych krajach. W tym roku planujemy debiut m.in. na rynkach włoskim i brytyjskim, a dodatkowo staramy się o rejestrację w Argentynie oraz Urugwaju. W dalszej kolejności chcemy wprowadzić Halvetic w Brazylii, będącej największym krajem świata pod względem powierzchni gruntów ornych i największym na świecie eksporterem netto towarów rolnych - mówi Wojciech Babski, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna i szef biznesu AGRO Grupy CIECH.

Spółki CIECH Sarzyna i Proplan tworzą biznes AGRO CIECH, który jest drugim pod względem wielkości obszarem działalności Grupy (po produkcji sody i soli). Od kilku lat biznes AGRO Grupy CIECH dynamicznie się rozwija, zwiększając swoje przychody, udział na polskim rynku (obecnie wynosi on 7%), a także udział eksportu w swojej całkowitej sprzedaży. W ramach strategii Grupy na lata 2022-2024, w biznesie AGRO planuje się m.in. wprowadzanie kolejnych innowacyjnych produktów i oferowanie nowoczesnych usług dla rolników, opracowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Grupa CIECH jest obecna ze swoją ofertą środków ochrony roślin w ok. 50 krajach na całym świecie. 


Tagi:
źródło: