Petycja ws. zakazu stosowania glifosatu

Komisja Europejska przyjęła 10 stycznia br. zarejestrowała petycję obywatelską mającą na celu zakaz stosowania substancji czynnej glifosat, tj. składnik herbicydu Roundup.

Petycja ws. zakazu stosowania glifosatu
Inicjatywa „Zakazać glifosatu” zostanie oficjalnie zarejestrowana 25 stycznia br. i od tej daty rozpocznie się roczny okres zbierania podpisów pod projektem. Aby propozycja zmiany prawnej zostały wzięte pod uwagę, organizatorzy akcji muszą zebrać pod projektem przynajmniej milion podpisów poparcia od mieszkańców z co najmniej siedmiu z 28 krajów członkowskich Unii.
 
Dopiero wtedy pomysłodawcy inicjatywy mogą wezwać KE do zaproponowania krajom członkowskim nowych unijnych przepisów odnośnie glifosatu. Możliwość wprowadzenie zmian prawnych w UE według tzw. inicjatywy obywatelskiej została powołana na mocy Traktatu Lizbońskiego i wprowadzona od 2012 roku. Jeżeli uda się zebrać 1 mln podpisów Komisja będzie miała trzy miesiące, by zdecydować, czy poprze przedstawione przez mieszkańców regulacje, czy je odrzuci oraz musiała odpowiednio uzasadnić decyzję.
 
FAMMU/FAPA przypomina, że spór o szkodliwość glifosatu toczy się w UE od kilku lat, a w lipcu 2016 roku wygasała dotychczasowa licencja na jego używanie w Unii, a Komisja przedłużyła możliwość stosowania o 1,5 roku tj. do końca 2017 roku, przy czym pierwotnie chciała wydać zgodę na 15 lat.
 
Poza tym, Europejska Agencja ds. Substancji Chemicznych - ECHA ma przedstawić do lata opinię odnośnie rakotwórczości herbicydu. Opinie naukowe dotyczące glifosatu były podzielone: EFSA (Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności) – oceniał herbicyd za bezpieczny dla ludzi, ale Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem – IARC (należąca do WHO) uważa, że środek może być rakotwórczy.


Tagi:
źródło: