Jak najskuteczniej informować o zbiórce opakowań po środkach ochrony roślin?

Zakończył się konkurs Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin dla punktów odbioru opakowań. Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy obrazującej, w jaki sposób kupujący środki ochrony roślin są informowani przez punkt sprzedaży o obowiązkach w zakresie odpowiedzialnego postępowania z opakowaniami oraz w jaki sposób promuje się zasady zbiórki opakowań PSOR. W konkursie mogły wziąć udział sklepy z woj. lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego.

Jak najskuteczniej informować o zbiórce opakowań po środkach ochrony roślin?

Jak najskuteczniej informować o zbiórce opakowań po środkach ochrony roślin?

Bardzo się cieszymy, że punkty sprzedaży, zgodnie z nałożonymi na nie obowiązkami, informują o tym jak prawidłowo postępować z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin. Zależy nam, aby wszyscy rolnicy dbali o zdrowie swoje, bliskich oraz środowiska i w tym celu korzystali z Systemu PSOR. Dziękujemy sklepom za ich wkład w edukowanie społeczeństwa! – mówi Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Zgodnie z regulaminem konkursu, na mocy paragrafu 5 punktu 5, organizator zdecydował o wybraniu mniejszej liczby prac konkursowych. W związku z tym, spośród wszystkich nadesłanych prac, zdecydowano o przyznaniu jednej nagrody, za zajęcie trzeciego miejsca.

Nagrodę otrzymał Pan Jerzy Warchoł, właściciel firmy JUWAR Handel i Usługi z Zamościa w Lubelskiem. Pan Warchoł przygotował pracę w formie rysunku, która jest wywieszona w jego sklepie.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wzięliśmy udział w konkursie i mogliśmy tym samym rozpropagować System PSOR i zasady zbiórki opakowań. W naszym sklepie codziennie informujemy Klientów o zasadach gospodarowania opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz nawozach – mówi Jerzy Warchoł, z firmy JUWAR Handel i Usługi Ziemne.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: