W ubiegłym roku rolnicy zakupili 67 tys. ton pestycydów

W 2015 r. krajowa produkcja pestycydów wyniosła 31 tys. t i była niższa o 1,7% niż przed rokiem. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na potrzeby rolnictwa sprzedano 67 tys. t środków ochrony roślin w masie towarowej, czyli o 3,9% więcej niż w 2014 r. Blisko 80% środków pochodziło z importu.

W ubiegłym roku rolnicy zakupili 67 tys. ton pestycydów

Rynek pestycydów w Polsce

W strukturze sprzedaży przeważały środki chwastobójcze - 38 tys. t w masie towarowej, które stanowiły 57,7% sprzedaży wszystkich produktów ochrony roślin. Dostawy środków grzybobójczych - 18 tys. t w masie towarowej stanowiły odpowiednio 27,1%.
 
Udział w sprzedaży pozostałych środków ochrony roślin, tj. owadobójczych, regulatorów wzrostu, gryzoniobójczych i innych stanowił w sumie 15,2%. Sprzedaż substancji czynnej zawartej w środkach ochrony roślin na potrzeby rolnictwa w wzrosła w odniesieniu do 2014 r. o 449 t - 1,9% i wyniosła 24 tys. t.

Zużycie środków ochrony roślin

Zużycie środków ochrony roślin dla poszczególnych rodzajów upraw jest bardzo różne, chociaż najwięcej środków na jednostkę powierzchni używa się w uprawach sadowniczych i warzywniczych. W 2015 r. wskaźnik zastosowania środków ochrony roślin w substancji czynnej na 1 ha uprawy mieszanek zbożowych wynosił 0,56 kg, jęczmienia ozimego – 1,13 kg oraz czereśni – 2,14 kg.
 
W uprawie czereśni największy udział w całkowitej ilości zużytych środków ochrony roślin to środki grzybobójcze i bakteriocydy, w przeliczeniu na substancje czynne 97%. Przy uprawie mieszanek zbożowych i jęczmienia ozimego użytkownicy stosowali głównie środki zaliczane do grupy herbicydów, środków hamujących wzrost pędów i środków mchobójczych – odpowiednio 97% i 53% w substancji czynnej.


Tagi:
źródło: