Nawozy mineralne

Zużycie nawozów mineralnych w sezonie 2018/2019 było niższe niż w porównywalnym okresie przed rokiem i wyniosło 1905,4 tys. ton NPK.

Nawozy mineralne
Na 1 ha użytków rolnych zastosowano 129,7 kg NPK. W porównaniu do roku poprzedniego w największym stopniu zmalało zużycie nawozów azotowych – o 15,8% i wyniosło 67,7 kg/ha.
 
Blisko 16% zniżka zużycia nawozów azotowych spowodowana była głownie wystąpieniem suszy obejmującej duży obszar Polski, jak również wprowadzanymi regulacjami dotyczącymi ich użycia.
 
Od 27 lipca 2018 r. na terenie całego kraju obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Wprowadzone rozporządzenie określa m.in.: sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych, terminy w których dozwolone jest użycie nawozów, warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania, zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem, tj. plany nawożenia azotem, maksymalne dawki azotu. Wyniki badania czerwcowego świadczą o dostosowaniu producentów rolnych do wymogów Programu i weryfikacji dotychczasowych działań związanych z nawożeniem upraw azotem.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!