Przechwycono 122 ton nielegalnych środków ochrony roślin

Zatrzymanie 122-óch ton nielegalnych środków ochrony roślin to wynik niespełna 2-tygogodniowej międzynarodowej operacji pod kryptonimem Silver Axe II. W akcji kierowanej przez EUROPOL z udziałem 16 państw członkowskich Unii Europejskiej, uczestniczyła również Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Przechwycono 122 ton nielegalnych środków ochrony roślin

Intensywne dziania kontrolne inspektorów PIORiN prowadzone były na przejściach granicznych, w składach celnych oraz wewnątrz kraju. Zatrzymane przesyłki środków ochrony roślin były poddawane wspólnej weryfikacji zaangażowanych międzynarodowych służb ochrony roślin i producentów środków ochrony roślin. 


Jak dowiodła przeprowadzona akcja, współpraca jest kluczem do ograniczenia napływu nielegalnych środków ochrony roślin. 


Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dostrzegając zagrożenia, jakie mogą powstać w wyniku zastosowania niedopuszczonych do obrotu, a więc nieprzebadanych chemikaliów, od wielu lat mocno angażuje się w działania na rzecz ograniczenia wprowadzania na rynek nielegalnych środków ochrony roślin. Działania Inspekcji prowadzone są nie tylko na szczeblu międzynarodowym, czego wyrazem był udział w operacji Silver Axe II, ale również wewnątrz kraju.

 
Zdaniem Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pana Tadeusza Łączyńskiego, stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin przy produkcji żywności, a także działania polegające na produkcji, wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu do sprzedaży lub przechowywaniu takich środków, niosą ze sobą duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt, roślinności oraz środowiska naturalnego i dlatego wymagają radykalnego przeciwdziałania i stosowania adekwatnych kar. 

 

Dzięki wspólnym działaniom ze służbą celną udało się już wdrożyć efektywne procedury kontrolne na przejściach granicznych. W bieżącym roku Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin rozpoczęła cykl regionalnych warsztatów z przedstawicielami Prokuratur i Komend Policji. Spotkania te są okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie naruszeń dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania nielegalnych środków ochrony roślin oraz wypracowania zasad współpracy przy prowadzeniu w takich przypadkach postępowań.  Do tej pory spotkania takie odbyły się w Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie. Kolejne planowane są wkrótce.Tagi:
źródło: