(Re)Aktywacja siarczanu wapnia w rolnictwie. Policz. Zastosuj. Zbierz efekty.

Działanie siarczanu wapnia znane jest od wielu lat, ale w Polsce było mało wykorzystywane, a co za tym idzie zapomniane. Ostatnie lata przynoszą jednak coraz więcej informacji na jego temat, pojawia się w wypowiedziach czy publikacjach wielu autorytetów branży. Pomimo tego, nadal ciąży nam niedostatek wiedzy.

(Re)Aktywacja siarczanu wapnia w rolnictwie. Policz. Zastosuj. Zbierz efekty.
Czym więc jest ów siarczan wapnia, używany z sukcesem już przez naszych pradziadków i jakie korzyści przynosi w rolnictwie?
 
Formalnie
 
W kwestii formalnej, zgodnie z zapisami w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 21.11.2003 Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 2013 r. z późniejszymi zmianami w sprawie nawozów w sekcji D.1 opisuje siarczan wapnia jako nawóz mineralny zawierający drugorzędne składniki pokarmowe, takie jak: siarkę i wapń.
 
Siarczan wapnia jest surowcem, który możemy otrzymać zarówno z naturalnych składowisk jak również w procesie wytwórczym. Na rynku funkcjonują zarówno siarczan wapnia naturalny jak i syntetyczny. Siarczan wapnia pochodzący z produkcji, z ekologicznego punktu widzenia, jest bardziej przyjazny, gdyż nie niszczy środowiska przy wydobywaniu surowca. Bez względu na pochodzenie, skład chemiczny jest identyczny.
 
Siarczan wapnia może być w różnych stopniach uwodnienia. Minimalna wymagana zawartość składnia pokarmowego wyrażona jest poniżej, jako:
  • SO3 całkowite (%), SO3 - 35%
  • CaO – całkowite, dobrowolnie, CaO - 25%
W rolnictwie
 
Siarczan wapnia w rolnictwie ma wpływ na wzrost roślin oraz jakość plonu. Oddziałuje w sposób bezpośredni jako nawóz dostarczający roślinom siarki i wapnia. Siarka jest w formie siarczanowej, łatwo dostępnej dla roślin. Siarczan wapnia wprowadza do gleby również wapń jako jon Ca 2+ w postaci soli chemicznie obojętnej, co pozwala odżywić rośliny wapniem. Dla roślin o wysokich potrzebach na ten makroelement ma duże znaczenie (m.in. w sadownictwie, w uprawie koniczyny i lucerny).
 
Siarczan wapnia może być stosowany pogłównie, nawierzchniowo, nie szkodzi liściom, nawet pokrytym rosą, nie stwarza on bowiem szkodliwych dla roślin skoncentrowanych roztworów, a odczyn jego jest prawie obojętny.
 
Siarczan wapnia ma właściwości ograniczające toksyczne działanie glinu w glebie. Dostępność glinu dla roślin zależy przed wszystkim od pH. Wraz ze zwiększeniem się zakwaszenia gleby wzrasta zwartość glinu toksycznego dla roślin. Udokumentowane jest działanie toksyczne glinu dla roślin w środowisku kwaśnym objawiające się głównie zakłóceniem wzrostu systemu korzeniowego. Skutecznym środkiem zapobiegającym jest zastosowanie siarczanu wapnia na glebach zakwaszonych, gdyż w obecności siarczanów w roztworze glebowym powstają jony kompleksowe AlSO4 lub związki cząsteczkowe Al(OH)SO40 zatrzymujące ten proces.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!