Sezonowy spadek popytu na środki produkcji dla rolnictwa

W lipcu 2016 r. zaobserwowano sezonowy spadek popytu na środki produkcji dla rolnictwa, co sprzyjało obniżkom cen.

Sezonowy spadek popytu na środki produkcji dla rolnictwa
Potaniały głównie nawozy mineralne oraz bezpośrednie nośniki energii. Ceny pestycydów, maszyn rolniczych i materiałów budowlanych pozostały na poziomie poprzedniego miesiąca. Pogorszyły się stosunki cen większości środków produkcji do cen zbóż. Środki produkcji dla rolnictwa potaniały jednak w odniesieniu do żywca wieprzowego.
 
Charakterystyczną cechą rynku nawozów mineralnych jest sezonowość zakupów i związane z nią sezonowe zmiany cen. W lipcu zapotrzebowanie na nawozy mineralne było wyraźnie mniejszy niż w poprzednich miesiącach co zmuszało dystrybutorów do wprowadzania kolejnych już w 2016 roku spadków cen. Mniejsze zapotrzebowanie było z kolei następstwem słabej koniunktury na podstawowych rynkach rolnych.
 
Jak podają Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ceny nawozów zmniejszyły się średnio o 1,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, przy czym zniżki odnosiły się głównie do nawozów azotowych. Wśród nich najbardziej potaniała saletra amonowa o 2,7% oraz saletrzak o 1,8%. Wyraźna obniżka cen została zaobserwowana też w przypadku superfosfatu granulowanego oraz fosforanu amonu o 1,3%.
 
Ceny pozostałych nawozów mineralnych były też niższe niż miesiąc wcześniej. W obrębie 12 miesięcy nawozy mineralne potaniały o 4,2%, w tym przede wszystkim nawozy azotowe, np. saletra amonowa o 9,8%, saletrzak o 8,8%, a mocznik o 7,3%. W przypadku pozostałych analizowanych nawozów zmiany cen były wyraźnie mniejsze.
 
Do końca tego roku ceny nawozów powinny jeszcze zmaleć. Dystrybutorzy nawozów będą prawdopodobnie wprowadzać posezonowe zniżki w celu obniżenia kosztów magazynowania. Spadkom cen nawozów na krajowym rynku będą ponadto sprzyjać mniejsze koszty produkcji w związku z taniejącym gazem ziemnym a także malejące ceny nawozów w handlu światowym.
 
W lipcu 2016 r. stosunek cen nawozów mineralnych do cen zbóż pozostał niezmienny w porównaniu z miesiącem poprzednim i były minimalnie lepszy niż w lipcu 2015 r. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 5,9 kg pszenicy, a więc 0,1 kg mniej niż rok wcześniej. Stosunkowo najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa - równowartość 4,5 kg pszenicy, a najdroższym superfosfat prosty - 7,4 kg pszenicy.
 
Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej były w lipcu wyraźnie lepsze w odniesieniu do czerwca. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 69 kg żywca wieprzowego, czyli o 7 kg mniej niż w poprzednim miesiącu oraz 19 kg mniej niż rok wcześniej.
 
Ceny nawozów wapniowych wzrosły w lipcu o 0,4%. W ujęciu rocznym nawozy wapniowe podrożały z kolei o 14,6%.


Tagi:
źródło: