Niższe ceny nawozów w handlu światowym (marzec 2016)

W marcu tego roku ceny nawozów mineralnych w handlu światowym zmalały o kolejne 5,2% w porównaniu z miesiącem poprzednim.

Niższe ceny nawozów w handlu światowym (marzec 2016)

Ceny nawozów na świecie

Za wyjątkiem fosforanu amonu ceny analizowanych przez Bank Światowy nawozów mineralnych były niższe niż miesiąc wcześniej. Jak wskazują Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w omawianym okresie superfosfat potrójny potaniał o 16,4%, mocznik o 2,9%, a sól potasowa o 1,8%. Fosforan amonu zdrożał w tym czasie o 1,4%. W ciągu 12 miesięcy ceny nawozów na światowym rynku zmalały aż o 19,4%, w tym superfosfat potrójny potaniało 31,3%, mocznik o 25,1%, fosforan amonu o 24,8%, a sól potasowa o 9,2%.

W ocenie ekspertów IERiGŻ, powodem niższych, w porównaniu z rokiem poprzednim cen nawozów mineralnych w handlu światowym, był pogłębiający się spadek cen produktów rolnych, skutkujący zmniejszonym popytem na podstawowe środki produkcji, jak również malejące ceny surowców energetycznych, przekładające się na niższe koszty produkcji i transportu nawozów. Utrzymujący się już od kilku lat spadkowy trend cen nawozów wynika również z mniejszego od oczekiwanego popytu w Chinach i Indiach. Oprócz tego 3-4 lata temu zostało ukończonych wiele inwestycji (rozpoczętych w okresie dynamicznie rosnącego popytu na nawozy w latach 2007-2008), które wpłynęły na istotne zwiększenie potencjału produkcyjnego.

 Tagi:
źródło: