Sprzedaż środków ochrony roślin

W 2019 r. sprzedaż środków ochrony roślin w masie towarowej wyniosła 65,3 tys. t, przy czym tylko 17 tys. t, a więc 26% środków dostarczonych na rynek pochodziło z produkcji krajowej.

Sprzedaż środków ochrony roślin
W strukturze sprzedaży dominowały tradycyjnie pestycydy importowane w ilości 74% – wolumen sprzedaży tych środków ochrony roślin wynosił 48,3 tys. t. W strukturze krajowej produkcji 3,5% stanowiły preparaty opóźniające kiełkowanie i regulatory wzrostu - 0,6 tys. t, 4,8% – środki owadobójcze i roztoczobójcze - 0,81 tys. t, a 24,7% - środki grzybobójcze, bakteriobójcze i do zaprawiania ziarna - 4,2 tys. t. Podstawę w krajowych dostawach stanowiły środki chwastobójcze z produkcją na poziomie 11,5 tys. t i udziałem rzędu 67,6%.
 
W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku – produkcja krajowych środków ochrony roślin zmalała o 18%, przy czym struktura zmian była zróżnicowana – produkcja fungicydów zwiększyła się o 15,3%, herbicydów zmniejszyła się o 23,9%. Odnotowano również wielokrotny wzrost produkcji środków z grupy pozostałe, w tym przede wszystkim preparaty antyślimakowe z praktycznie znikomej w 2017 do 15,6 t w 2018 roku.
 
W strukturze importu dominowały także herbicydy stanowiące nieco ponad połowę sprowadzonych środków – w masie towarowej 24,3 tys. t, drugie miejsce pod kątem wolumenu wwiezionych środków zajęły fungicydy – 15,6 tys. t i 32,3% i kolejno insektycydy – 4,6 tys. t i 9,5% oraz regulatory wzrostu – 2 tys. t i 4,1%.
 
W odniesieniu do roku poprzedniego sprowadzono więcej fungicydów o 12,3%, insektycydów o 5,7%, a mniej herbicydów o 12,7%. Ogólnie przywóz pestycydów zmalał w stosunku do wcześniejszego roku o 4,4%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!