ECHA: Glifosat jest bezpieczny

W dniu 15 marca br. usytuowana w Helsinkach Europejska Agencja ds. Chemikaliów – ECHA wydała opinię, że w świetle dostępnych dowodów naukowych substancja czynna herbicydu Roundup - glifosat nie jest substancją mutagenną, rakotwórczą czy toksyczną dla rozrodczości.

ECHA: Glifosat jest bezpieczny
Zdaniem agencji ECHA, glifosat może jednak powodować zaburzenia wzroku i być szkodliwy dla organizmów wodnych. Pierwotnie opinia miała być przedstawiona dopiero latem.
 
Jak przypomina FAMMU/FAPA, w lipcu 2016 roku KE przedłużyła legalność stosowania glifosatu o 18 miesięcy, a więc do końca 2017 roku pomimo sprzeciwu wielu państw.

Losy herbicydu nie są jednak przesądzone, gdyż 25 stycznia br. została rozpoczęta inicjatywa obywatelska odnośnie zakazu stosowania glifosatu, a do tej pory zebrano 430 tys. podpisów. Jakkolwiek Komisja może być oporna w tej kwestii.


Tagi:
źródło: