Wzrost cen środków produkcji dla rolnictwa

W styczniu 2018 r. pod wpływem zwiększonego zapotrzebowania na podstawowe środki produkcji oraz rosnących cen surowców energetycznych w handlu globalnym, ceny na krajowym rynku wyraźnie wzrosły.

Wzrost cen środków produkcji dla rolnictwa
W lutym tempo zwyżki cen było mniejsze niż miesiąc wcześniej. Podrożały przede wszystkim maszyny rolnicze i materiały budowlane. Pod wpływem mniejszych cen paliw ropopochodnych ceny nośników energii były niższe niż w styczniu br. Pomimo utrzymującego się zwiększonego popytu ceny środków ochrony roślin i nawozów mineralnych były w miarę stabilne.
 
Większość środków produkcji była droższa w porównaniu z lutym 2017 r. Wyjątkiem były nawozy mineralne, które potaniały pod wpływem spadku cen globalnych. W lutym br. utrzymał się zwiększony popyt na nawozy mineralne, w tym zwłaszcza na nawozy azotowe, jednak nie wpłynęło to na istotne zmiany cen. Minimalnie podrożał m.in. saletrzak, potaniała natomiast saletra amonowa. Ceny w lutym br. nadal pozostawały na poziomie mniejszym niż rok wcześniej.
 
Nawozy mineralne były o 2,7% tańsze niż w lutym 2017 r. Spadki cen w tym okresie odnosiły się do większości nawozów, w tym głównie nawozów wieloskładnikowych i fosforowych. W następnych miesiącach br., a w szczególności w drugiej połowie, popyt na nawozy mineralne będzie stopniowo malał, co powinno sprzyjać zniżkom cen. W podobnym kierunku będzie działał relatywnie niski poziom cen nawozów w handlu światowym.
 
Stosunki cen nawozów mineralnych do cen zbóż nieznacznie pogorszyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na zakup 1 kg NPK należało w styczniu br. przeznaczyć równowartość 5,2 kg pszenicy, czyli o prawie 0,1 kg mniej niż w miesiącu poprzednim oraz o 0,1 kg mniej niż rok wcześniej. Nawozy mineralne podrożały również wobec żywca wieprzowego. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 77 kg żywca wieprzowego, a więc więcej o 2 kg niż w styczniu br. oraz o 4 kg niż rok wcześniej.


Tagi:
źródło: