| Autor: redakcja1

Krajowa produkcja owczej wełny

Produkcja wełny owczej niepranej w 2020 r. wyniosła 926 ton i w porównaniu z 2019 r. zwiększyła się o 35,6 ton.

Krajowa produkcja owczej wełny
Roczna wydajność wełny od jednej owcy wzrosła w odniesieniu do 2019 r. o 0,3 tony i wynosiła 3,6 kg. Średnioroczny stan pogłowia owiec zmalał o 9,8 tys. sztuk.

W gospodarstwach indywidualnych wytworzono w 2020 r. 909 ton wełny, czyli o 4,9% więcej niż w roku poprzednim, co stanowiło 98,2% całej produkcji krajowej.

W 2020 r. produkcja wełny w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 6,3 kg, a zatem więcej o 3,3% niż w roku poprzednim.


 


Tagi:
źródło: