Owce i kozy

 • 2020-09-09

  Mniejsza produkcja wełny owczej niepranej

  Według GUS, w minionym roku produkcja wełny owczej niepranej wyniosła 891 ton, co oznacza roczny spadek o 1,3%.

 • 2020-05-15

  Zaginiona owca – jak ją wyrejestrować?

  KRIR wystąpił do Prezesa ARiMR informację na temat procedur wyrejestrowania owiec wypasanych na pastwiskach w przypadku zaginięcia.

 • 2020-02-13

  Mniejszy import baraniny

  Jak wynika z danych, w okresie od stycznia do końca września 2019 r. do UE-28 zaimportowano z krajów trzecich 117,6 tys. t produktów baranich.

 • 2020-01-15

  Spadek konsumpcji baraniny

  W krótkookresowej prognozie Komisji Europejskiej założono obniżkę podaży na 22 tys. t.

 • 2020-01-07

  Spadek spożycia baraniny

  W krótkookresowej prognozie Komisji Europejskiej założono zmniejszenie się podaży na 22 tys. t. Jest to stosunkowo mało i w związku z tym obniżka spożycia może być nieznaczna.

 • 2020-01-03

  Wzrost uboju owiec

  W okresie od stycznia do końca lipca 2019 r. uboje owiec w UE-28 były o 4% wyższe niż przed rokiem.

 • 2019-11-22

  Wzrost cen unijnej baraniny

  Ceny detaliczne mięsa baraniego nie wykazywały korelacji z cenami żywca.

 • 2019-11-22

  Spadek importu baraniny

  Z dotychczasowych danych wynika, że w czasie od stycznia do końca września 2019 r. do UE-28 zaimportowano z krajów trzecich 111,1 tys. t produktów baranich.

 • 2019-11-20

  Spadek cen unijnych owiec i jagniąt

  W 2019 r. w Unii Europejskiej postępuje obniżka cen jagniąt i owiec ciężkich.

 • 2019-10-22

  Minimalny wzrost unijnej produkcji baraniny

  Z krótkookresowej oceny Komisji Europejskiej wynika, że w 2019 r. produkcja baraniny w UE-28 może wynieść 908 tys. t. Byłaby ona wówczas o 1% wyższa niż w 2018 r.

 • 2019-10-18

  Spadek cen owiec i jagniąt

  Spadek importu, a więc w rezultacie podaży baraniny nie ma odzwierciedlenia w rosnących jej cenach, a wręcz przeciwnie ceny te od początku 2019 r. zmniejszają się.

 • 2019-09-14

  Wzrost cen jagniąt

  W I kwartale 2019 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 528 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 538 EUR.

 • 2019-09-13

  Większa produkcja wełny owczej niepranej

  Produkcja wełny owczej niepranej w 2018 r. wyniosła 902 tony i w porównaniu z 2017 r. wzrosła o 50,3 ton, a więc to więcej o 5,4%.