Owce i kozy

 • 2018-10-31

  Produkcja i handel baraniną

  W 2018 r. produkcja baraniny w UE-28 w skali roku może być mniejsza o 1,1%.

 • 2018-10-24

  Spadek cen unijnych jagniąt

  W pierwszej połowie 2018 r. ceny jagniąt zmniejszały się, a ceny owiec ciężkich wzrastały.

 • 2018-10-19

  Niskie ceny polskich owiec

  W I połowie 2018 r. ceny polskich owiec ciężkich były stosunkowo niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż ceny w UE-28.

 • 2018-09-18

  Wzrost ubojów owiec

  W okresie od stycznia do maja 2018 r. w UE-28, uboje owiec wyrażone w tonach wagi poubojowej były większe niż rok wcześniej o 3,8%.

 • 2018-07-03

  Ceny polskich jagniąt

  W 2018 r. ceny jagniąt oscylują wokół cen zeszłorocznych.

 • 2018-06-05

  Owce podrożały

  W I kwartale 2018 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 531,03 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 1% mniejsza niż rok wcześniej, w tym w marcu większa o 10,4%.

 • 2018-05-28

  Owce i leśnicy dla ochrony przyrody

  Stado owiec czarnogłówek pasących się w siedlisku Natura 2000 w Nadleśnictwie Pińczów (RDLP w Radomiu) to działania prowadzone w ramach czynnej ochrony cennych obszarów.

 • 2018-05-10

  Ceny polskich jagniąt

  W styczniu 2018 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 542,6 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w lutym 516,2 EUR. W odniesieniu do cen z porównywalnych miesięcy 2017 r. ceny te były mniejsze odpowiednio o 6,2% i 6,8%.

 • 2018-05-09

  Wyższe pogłowie owiec

  Jak wynika z danych Eurostat, w grudniu 2017 r. pogłowie owiec w EU-28 wyniosło 87,5 mln sztuk i było o 0,7% wyższe niż rok wcześniej.

 • 2018-04-09

  Ceny polskich owiec

  W pierwszej połowie 2017 roku cena skupu żywca baraniego, która w I kwartale 2017 r. wyniosła 6,62 zł/kg była o 6% mniejsza niż rok wcześniej.

 • 2018-01-30

  Wzrost produkcji mięsa owczego

  Komisja Europejska szacuje, że w 2018 r. produkcja mięsa owczego w UE-28 może wynieść 917 tys. ton, czyli o 1,6% więcej niż rok wcześniej. Import może natomiast wzrosnąć o 10% ze 179 tys. ton do 197 tys. ton.

 • 2017-12-23

  Pogłowie owiec

  W czerwcu 2017 r. pogłowie owiec liczyło 261,2 tys. sztuk i było o 10,4% większe niż rok wcześniej.