Owce i kozy

 • 2019-01-08

  Spadek produkcji baraniny

  Jak wynika z krótkoterminowej prognozy, w 2018 r. produkcja baraniny w UE-28 może być niższa niż w 2017 r. o 1,1%.

 • 2019-01-07

  Niskie ceny polskich owiec

  W I połowie 2018 r. ceny polskich owiec ciężkich były stosunkowo niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż przeciętnej ceny w UE-28.

 • 2019-01-06

  Spadek cen jagniąt

  W pierwszym półroczu 2018 r. ceny jagniąt zmniejszały się, a ceny owiec ciężkich rosły.

 • 2018-12-27

  Polacy spożywają coraz więcej gęsiny

  Polacy coraz chętniej sięgają po gęsinę – w ciągu ostatnich 15 lat konsumpcja tego mięsa zwiększyła się o ponad 300 g na jedną osobę. Pojawia się na polskich stołach m.in. przy okazji świąt Bożego Narodzenia czy 11 listopada, a więc dnia świętego Marcina. Gęsina jest dwukrotnie bardziej kaloryczna niż mięso indyka lub kurczaka, zawiera jednak zdrowe tłuszcze...

 • 2018-12-25

  Wzrost importu baraniny

  W okresie od stycznia do końca września bieżącego roku import produktów baranich z krajów trzecich do Unii Europejskiej był wyższy niż rok wcześniej o 2,7%, w tym mięsa o 2,4%.

 • 2018-12-10

  Spadek eksportu owiec

  W I półroczu 2018 r. eksport owiec w przeliczeniu na mięso w sumie z wysyłką mięsa baraniego, wyniósł 491 t i był o 26% niższy niż w I półroczu 2017 r.

 • 2018-12-10

  Ceny owiec rzeźnych

  Owce rzeźne sprzedawane były przede wszystkim we Włoszech i w Holandii.

 • 2018-11-14

  Większe pogłowie owiec

  Jak wynika ze wstępnych danych GUS w czerwcu 2018 r. ogólne pogłowie owiec liczyło 279,5 tys. szt., w tym maciorek owczych 167,4 tys. szt.

 • 2018-10-31

  Produkcja i handel baraniną

  W 2018 r. produkcja baraniny w UE-28 w skali roku może być mniejsza o 1,1%.

 • 2018-10-24

  Spadek cen unijnych jagniąt

  W pierwszej połowie 2018 r. ceny jagniąt zmniejszały się, a ceny owiec ciężkich wzrastały.

 • 2018-10-19

  Niskie ceny polskich owiec

  W I połowie 2018 r. ceny polskich owiec ciężkich były stosunkowo niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż ceny w UE-28.

 • 2018-09-18

  Wzrost ubojów owiec

  W okresie od stycznia do maja 2018 r. w UE-28, uboje owiec wyrażone w tonach wagi poubojowej były większe niż rok wcześniej o 3,8%.