Owce i kozy

 • 2018-05-28

  Owce i leśnicy dla ochrony przyrody

  Stado owiec czarnogłówek pasących się w siedlisku Natura 2000 w Nadleśnictwie Pińczów (RDLP w Radomiu) to działania prowadzone w ramach czynnej ochrony cennych obszarów.

 • 2018-05-10

  Ceny polskich jagniąt

  W styczniu 2018 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 542,6 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w lutym 516,2 EUR. W odniesieniu do cen z porównywalnych miesięcy 2017 r. ceny te były mniejsze odpowiednio o 6,2% i 6,8%.

 • 2018-05-09

  Wyższe pogłowie owiec

  Jak wynika z danych Eurostat, w grudniu 2017 r. pogłowie owiec w EU-28 wyniosło 87,5 mln sztuk i było o 0,7% wyższe niż rok wcześniej.

 • 2018-04-09

  Ceny polskich owiec

  W pierwszej połowie 2017 roku cena skupu żywca baraniego, która w I kwartale 2017 r. wyniosła 6,62 zł/kg była o 6% mniejsza niż rok wcześniej.

 • 2018-01-30

  Wzrost produkcji mięsa owczego

  Komisja Europejska szacuje, że w 2018 r. produkcja mięsa owczego w UE-28 może wynieść 917 tys. ton, czyli o 1,6% więcej niż rok wcześniej. Import może natomiast wzrosnąć o 10% ze 179 tys. ton do 197 tys. ton.

 • 2017-12-23

  Pogłowie owiec

  W czerwcu 2017 r. pogłowie owiec liczyło 261,2 tys. sztuk i było o 10,4% większe niż rok wcześniej.

 • 2017-10-19

  W UE trwa spadkowa tendencja cen jagniąt

  W I półroczu 2017 r. cena jagniąt wyniosła 558 EUR/100 kg i była mniejsza niż rok wcześniej o 2%.

 • 2017-09-22

  Produkcja wełny owczej niepranej

  Według GUS, produkcja wełny owczej niepranej w 2016 r. wyniosła 774 tony i w porównaniu z 2015 r. wzrosła o 72,9 tony, tj. o 10,4%.

 • 2017-07-27

  Spadek cen jagniąt

  W I kwartale 2017 r. cena jagniąt wyniosła 527 EUR, a w II kwartale 521 EUR/100 kg wagi poubojowej. W ujęciu roku ceny te zmniejszyły się odpowiednio o 10 i 5%.

 • 2017-07-17

  Pogłowie owiec

  Pogłowie owiec w grudniu 2016 r. w całym rolnictwie wynosiło 244,2 tys. sztuk i było większe o 23,0 tys. sztuk - 10,4% od wielkości rejestrowanych w grudniu 2015 r.

 • 2017-07-12

  Spadek cen jagniąt w UE i Polsce

  W I kwartale 2017 r., w UE-28 cena jagniąt wyniosła 527 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 10% mniejsza niż rok wcześniej.

 • 2017-07-10

  O 13% wzrosło pogłowie owiec w Polsce

  Jak wynika z nieostatecznych danych GUS, w grudniu 2016 r. pogłowie owiec wyniosło 244,2 tys. sztuk i było o 29,1 tys. sztuk - 13,5% wyższe niż w grudniu 2015 r.