| Autor: redakcja1

Rynek owiec w 2015 r. Pogłowie wzrosło o prawie 10%

Pogłowie owiec w grudniu 2015 r. w całym rolnictwie wynosiło 221,2 tys. sztuk i było większe o 19,9 tys. sztuk, tj. o 9,9% od wielkości rejestrowanych w grudniu 2014 r.

Rynek owiec w 2015 r. Pogłowie wzrosło o prawie 10%
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny Liczebność stada maciorek wzrosła w odniesieniu do stanu w grudniu 2014 r. o 5,6 tys. sztuk - 4,2% i wynosiła 139,9 tys. sztuk. W stosunku do stanu w czerwcu 2015 r. pogłowie owiec łącznie o 6,4 tys. sztuk - 2,8%, w tym maciorki o 2,4 tys. sztuk - 2,4%.
 
W sektorze prywatnym pogłowie owiec było wyższe w porównaniu z grudniem 2014 r. o 20,6 tys. sztuk - 10,8%, a od czerwca 2015 r. zmniejszyło się o 5,6 tys. sztuk - 2,6% do 212,2 tys. sztuk. W gospodarstwach indywidualnych, które utrzymywały w grudniu minionego roku 93,5% całego krajowego pogłowia, liczebność owiec wzrosła w obrębie roku o 22 tys. sztuk - 11,9%, a względem czerwca 2015 r. zmalała o 4,4 tys. sztuk - 2,2% do 206,8 tys. sztuk.
 
W sektorze publicznym stado owiec zmniejszyło się w skali roku o 0,7 tys. sztuk - 7,6% oraz w porównaniu ze stanem rejestrowanym w czerwcu 2015 r. o 0,7 tys. sztuk - 7,7% wykazując w grudniu 2015 r. poziom 9 tys. sztuk. W grudniu 2015 r. obsada owiec, w tym maciorek na 100 ha użytków rolnych wynosiła 1,5 szt i 1,0 szt w odniesieniu do 1,4 szt i 0,9 szt w grudniu 2014 r.
 
W przekroju terytorialnym wzrost pogłowia owiec w grudniu 2015 r. zaobserwowano w 15 województwach, przy czym największy w lubuskim - 22,3%, podkarpackim – 19,8%, lubelskim - 16,4% i świętokrzyskim - 14%. W pomorskim populacja owiec pozostała na poziomie sprzed roku.
 
W grudniu 2015 r., podobnie jak w latach poprzednich, największym udziałem w krajowym pogłowiu owiec charakteryzowały się województwa: małopolskie - 31,8%, podlaskie - 7,9%, wielkopolskie i podkarpackie – po 7,6%. Najmniejszy udział w krajowym pogłowiu owiec pomimo odnotowanego zwiększenia się pogłowia, miały województwa: opolskie - 0,9% oraz zachodniopomorskie i lubuskie - 2%.


Tagi:
źródło: