| Autor: redakcja1

Zaginiona owca – jak ją wyrejestrować?

KRIR wystąpił do Prezesa ARiMR informację na temat procedur wyrejestrowania owiec wypasanych na pastwiskach w przypadku zaginięcia.

Zaginiona owca – jak ją wyrejestrować?
W odpowiedzi ARiMR poinformowała, że wyrejestrowanie zwierzęcia nigdy nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu kolczyków do biura powiatowego ARiMR.
Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię, który unieszkodliwił zwłoki zwierzęcia niszczy kolczyk pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie.
W przypadku padnięcia owcy, np. w wyniku zagryzienia przez drapieżniki, posiadacz zwierzęcia obowiązany jest poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR o zdarzeniu padnięcia w terminie 7 dni od daty zdarzenia. Zgłoszenia dokonuje się w formie papierowej na formularzu udostępnionym przez ARiMR lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu IRZplus.
 
W latach 2018/2019/2020 odnotowano na terenie województwa małopolskiego odpowiednio 1960/ 2240/ 609 sztuk owiec, dla których zgłoszono padnięcie.
 
ARiMR nie ewidencjonuje przyczyny padnięć zwierząt. W przypadku zaginięcia owcy (w wyniku zadziałania siły wyższej np. zwierzę porwane przez nurt rzeki lub zwierzę ukradzione i in.), gdy nie jest znane posiadaczowi zwierzęcia aktualne miejsce przebywania owcy, posiadacz zwierzęcia obowiązany jest dokonać w terminie 7 dni od daty zdarzenia wybycia zwierzęcia z siedziby stada Zgłoszenia przemieszczenia owiec (z siedziby stada) bez uzupełniania danych dotyczących numeru siedziby stada, do której przemieszczenie nastąpiło.
 
Zgłoszenia dostępne są w biurach powiatowych ARiMR a wzór formularza udostępniony jest na stronie internetowej ARiMR.
 
Ze względu na wyjątkowy charakter tego typu spraw zgłoszenia można dokonać jedynie w formie papierowej (brak możliwości zatwierdzenia zgłoszenia przez posiadacza zwierzęcia w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu IRZplus).
 
Uzasadnienie obsługi tego typu zgłoszeń jest absolutnie wyjątkowe i poprzedzone przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego. Warunkiem koniecznym obsługi tego typu zgłoszeń jest udowodnienie, że niemożliwe jest ustalenie miejsca, gdzie zwierzę zostało przemieszczone.
 
W latach 2018/2019/2020 odnotowano na terenie województwa małopolskiego odpowiednio 312/6/0 sztuk owiec, dla których przeprowadzone postępowania wyjaśniające uzasadniały przemieszczenie owiec bez odnotowania numeru siedziby stada, do której zwierzęta zostały przemieszczone.
 
W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, błędu lub braku na zgłoszeniu, obowiązkiem pracowników biur powiatowych ARiMR jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
 
W ramach postępowań wyjaśniających zbierane są wszelkie dokumenty mogące potwierdzić zgłaszane zdarzenie.
 
W przypadku zgłoszenia zaginięcia zwierzęcia, jeśli posiadacz stwierdza, że zwierzę zaginęło z powodu ataku wilków, dokumentem takim może być np. kopia wniosku o odszkodowanie złożonego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odszkodowanie z tytułu szkody wywołanej przez wilki, natomiast w przypadku, gdy zgłaszanym powodem przemieszczenia owcy jest kradzież, dokumentem takim jest dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia na policję.
 
Ponadto ARiMR wdrożyła procedury aktualizacji stanu stada na podstawie danych zawartych w dokumentach z kontroli przeprowadzonej na miejscu w siedzibie stada przez inspektorów terenowych ARiMR lub  organ Inspekcji Weterynaryjnej. W latach 2018/2019/2020 odnotowano na terenie województwa małopolskiego odpowiednio 887/940/178 sztuk owiec, które zostały usunięte ze stanu siedzib stad na podstawie wyników kontroli.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!