| Autor: redakcja1

Biopaliwa stałe

Biopaliwa stałe obejmują organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystywane w postaci paliwa do produkcji ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej.

Biopaliwa stałe
Podstawowym biopaliwem stałym jest drewno opałowe występujące w postaci polan, okrąglaków, zrębków oraz brykiety, pellety i odpady z leśnictwa w postaci drewna niewymiarowego: gałęzi, żerdzi, przecinek, krzewów, chrustu, karp, jak i również odpady z przemysłu drzewnego - wióry, trociny i papierniczego - ług czarny. Odrębną grupę stanowią paliwa pochodzące z plantacji przeznaczonych na cele energetyczne, tj. drzewa szybko rosnące, byliny dwuliścienne, trawy wieloletnie, zboża uprawiane w celach energetycznych oraz pozostałości organiczne z rolnictwa i ogrodnictwa, np. odpady z produkcji ogrodniczej, odchody zwierzęce, słoma.

Do grupy biopaliw stałych zaliczany jest także węgiel drzewny, rozumiany jako stałe pozostałości destylacji rozkładowej i pirolizy drewna i innych substancji roślinnych.

Krajowe pozyskanie energii biopaliw stałych w roku 2021, w porównaniu z rokiem 2017, było wyższe o 44,1%, a zużycie zwiększyło się o 44,3%. W porównaniu z 2020 r. pozyskanie w 2021 r. zmalało o 0,9%, a zużycie o 2,7%.

W 2021 r. miał miejsce import biopaliw o wartości energetycznej 19 122 TJ, co stanowiło 5% krajowego ich zużycia, a także eksport 10 718 TJ, to jest 2,9% ich pozyskania.


 


Tagi:
źródło: